Sel nädalal toimus Nabala looduskaitseala avalikustamise protsessi osana esimene avalikkust kaasav selgituskoosolek, kus tutvustati avalikustamise protsessi, moodustatava kaitseala loodusväärtusi, piire ning põgusalt ka kaitsekorda.

Selgituskoosolekul esinesid ettekannetega Keskkonnaameti kaitse planeerimise peaspetsialist Roland Müür, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Kristi Pai ja ekspert Uudo Timm. Tutvustati avalikustamise protsessi, moodustatava kaitseala loodusväärtusi, piire ning põgusalt ka kaitsekorda.

Koosolekul pakuti välja võimalus moodustada kaitseala puudutavate huvirühmade esindajatest töörühm. Töörühmas asutakse läbi arutama kaitse-eeskirjaga kehtestatavaid regulatsioone ning töörühmal on võimalik teha ettepanekuid eelnõu muutmiseks, parandamiseks või täiendamiseks. Töörühm koguneb 3. märtsil kell 15 Keskkonnaameti Harju kontorisse (Viljandi mnt. 16, Tallinn).

Ettepanekute tegemiseks töörühmas osalemiseks on aega 19. veebruarini ning seda saab teha aadressil nabala@keskkonnaamet.ee. Töörühmade ettepanekute põhjal muudetakse vajadusel Nabala looduskaitseala eelnõu materjale ning saadetakse need seejärel tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks kõigile loodava kaitseala maaomanikele ning teistele otsestele huvigruppide esindajatele. Kõikidel huvilistel on seejärel poolteist kuud aega materjalidega tutvuda ning oma arvamust avaldada.

Selgituskoosoleku esitlusmaterjalid ja kaitse-eeskirja eelnõu leiab aadressilt.