Eelmisel aastal tootsid elektrituulikud Eestis elektrisüsteemihalduri Elering kodulehe andmetel 365 GWh energiat, mis on 32% võrra rohkem kui 2010. aastal, mil tuulikud tootsid 276 GWh elektrienergiat. Tuuleenergia assotsiatsiooni hinnangul ei ole kasvu peamiseks põhjuseks mitte lisandunud tuulikud, vaid parem tuuleaasta.

Vaatamata tuulevaiksele suvele olid tuuleolud kogu 2011 aasta lõikes eelmisest aastast paremad.

Viidates Eleringi liitumispakkumiste ja -lepingute arvule, räägitakse Eestis tihti suurest tuuleenergia huvist ja üha lisanduvatest tuuleparkidest, kuid reaalsus näitab midagi muud. Mullu tuli juurde vaid aasta lõpus üks kaheksa tuulikuga tuulepark Aseriarus (24 MW). Lisaks alustasid eelmisel aastal tootmist Aulepa tuulepargi kolm lisatuulikut (9 MW) ning Saaremaal Nasval Baltic Workboats tehase juures töötav üks 2,3 MW tuulik. Ka aasta varem ehitati vaid üks tuulepark (6,9 MW).

“Tuuleenergia on keskkonnasõbralik elektritootmise viis ning kuna Eestis siiski veel üsna uudne, siis on loomulik, et paljud inimesed ja ettevõtted selle vastu huvi tunnevad. Huviliste arv ei näita aga tegelikku tuuleenergeetika arengut,” rääkis Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen. “Tegelikkuses on Eestis tuulikute püstitamiseks väga palju piiranguid ja takistusi, mida kas kartusest või teadmatusest pidevalt ka juurde tekitatakse. Kui me samas tempos jätkame, siis läheb kolmveerand sajandit enne kui kõik Eleringis registreeritud pakkumised ja lepingud tuulikuteks saavad,” lisas Kasonen.

2011. aasta lõpu seisuga oli Eestis töös tuulikuid koguvõimsuses 184MW. Hetkel on ehituses kolm tuuleparki – kolme tuulikuga Ojaküla tuulepark Viru-Nigula vallas (6,9MW), 18 tuulikuga Paldiski tuulepark (45MW) ning installeerimise lõpufaasis olev Narva tuhavälja 18 tuulikuga elektrijaam (39MW).

Kogu taastuvenergia toodang on suurenenud eelmise aastaga  862 GWh-lt 1159 GWh-le ehk 34%. Tuuleenergia toodang moodustas 32% kogu taastuvenergia toodangust. Eelmisel aastal maksti tuuleparkidele toetuseks 14,4 miljonit eurot, mis moodustab kogu taastuvenergia toetussummast 23%.