Juba aastaid on vastutustundlikud tuuleenergia tootjad osa tuuleparkide poolt toodetud tulust suunanud tagasi kogukondadele ja piirkondadele, kus tuuleenergiat toodetakse. Hiljuti rajati selline MTÜ ka Paldiskisse, kus kohalike projektide toetamiseks on esimese taotlusvooru tähtaeg 01.mail. Samaks kuupäevaks oodatakse taotlusi ka Hanilas ja Aseris.

  • Energeetika
  • 26. aprill 2016
  • Pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Esimene mittetulundusühing, mille eesmärgiks sai tuuleenergiast saadud tulu abil edendada valla majanduslikku, keskkonnaalast, kultuurilist ja sotsiaalset arengut loodi 2010. aastal Viru-Nigulasse Baltikumi suurima tuuleenergia tootja Nelja Energia eestvedamisel. Sellele järgnes veel samal aastal Hanila valla toetusgrupi, järgmisel aastal Noarootsi Tuuleenergia MTÜ ning 2012. aastal Aseri Tuul MTÜ sünd. Algatusega liitusid ka teised suuremad tuuleenergia tootjad, sealhulgas Eesti Energia. Hiljuti loodi ka Paldiski linna toetusgrupp. Kõik on väga tuulerikkad kohad, kus kohalik omavalitsus on leidnud, et tuul peab ka kohalikele kasu tooma. Nende piirkondade tuulepargid annetavad nimetatud ühingutele 0,32 eurot iga toodetud elektrienergia MWh kohta, millega toetatakse mittetulunduslikku tegevust. Näiteks finantseeritakse energia- ja keskkonnaalaseid projekte, kultuuriüritusi ja sporti ning noorte õpinguid.

Toetust saavad taotleda valla mittetulundusühingud, seltsingud ja üksikisikud eeldusel, et toetatav tegevus leiab laiemat avalikku kasutatust.

***

Jälgi tuuleparkide poolt toetatud MTÜ-de tegemisi Facebooki kogukonnas Tuuleenergia Toetab.

Leia kiirelt, kas ja kuidas võiks sinu kogukonna idee saada rahastust:

* Taotlemine ja projektid Hanilas (järgmine tähtaeg 01.mai!): 

* Taotlemine Aseris (järgmine tähtaeg 01.mai!)

* Taotlemine Paldiskis (järgmine tähtaeg 01.mai!)

* Taotlemine ja projektid Noarootsis (haridusstipendiumide taotlemine on 15.augustil, järgmine projektide taotlusvoor 15. oktoobril)

* Taotlemine Viru-Nigulas (taotlemine jooksvalt).