Eesti tuuleenergeetika ettevõtteid koondav Eesti Tuuletehnoloogia Liit ei toeta riiklikule energeetikafirmale Eesti Energia Tootsi Suursoo endise turbamaardla eraldamist, et ettevõte saaks sinna tuulepargi rajada, viidates ettevõtete ebavõrdsele kohtlemisele.

  • Energeetika
  • 11. detsember 2016
  • Pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Liit on seisukohal, et Eesti riigi poolt Tootsi Suursoo tuulepargi ala kinnistu üleandmisega mitterahalise sissemaksena Eesti Energiale luuakse riigi poolt riigiettevõttele oluline konkurentsieelis teiste tuuleenergia tootjate eest, seisab tuuletehnoloogia liidu esimehe Andres Sõnajala allkirja kandvas pöördumises konkurentsiametile ja valitsusele.

Samal ajal on kaitseministeerium takistanud Ida-Virumaale tuuleparkide rajamist ning alternatiivina sobiks eraettevõtjatele parkide rajamise võimaldamine Pärnu maakonnas, kus puudub kaitseministeeriumi vastuseis, märgib liit.

Olukord, kus riik ühelt poolt riigikaitselisel argumendil takistab üleriigilise planeeringuga ettenähtud aladele Ida-Virumaale tuuleparkide rajamise, ning teisalt loob oma tütarettevõttele ainuvõimaluse Tootsi suursoo aladele tuulepargi rajamiseks, ei ole liidu hinnangul kooskõlas vaba konkurentsi põhimõtetega ning loob ebavõrdsed eelised Eesti Energiale. Samale alale tuulepargi rajamisest on lisaks Eesti Energiale huvitatud Liidu teatel ka teised tuuleenergeetika arendajad. Seepärast ei saa toimuda otsustuskorras kinnistu üleandmist ühele turuosalisele.

“Arvestades, et ligi 150-megavatise mahuga tuulepargi rajamise eelduslik investeering on 225 miljonit eurot ning tuulepargi püstitamine on mitmeaastane protsess, siis olukorras, kus Tootsi tuulepark on Eestis ainus planeeringut ning keskkonnahindamist omav ala ning riik läbi kaitseministeeriumi ei näe lähiaastateks ka mistahes lahendust teistel tuuleparkide kavandatud arvukatel aladel, mis kõik paiknevad Ida-Virumaal, siis on ilmne, et Eesti Energia saab Tootsi tuulepargi arendamisega olulise eelise teiste tuuleenergia tootjate ees,” märkis liit.

Rahandusministeerium plaanib anda Eesti Energiale üle kinnistu Tootsi Suursoo alal, et riigifirma saaks sinna soovi korral tuulepargi rajada. Kinnistu asub Pärnumaal Vändra vallas Metsakülas ning selle harilik väärtus on 4,1 miljonit eurot. Praegu haldab maatükki keskkonnaministeerium ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), mis aga enda ülesannete täitmiseks kinnistut ei vaja, selgub ministeeriumi materjalidest.

Ministeerium märkis, et juulikuus kehtestas Vändra vallavolikogu Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi esimese etapi teemaplaneeringu, mille järgi on kinnistute maakasutuste eesmärk püstitada 38 tuulikut ja kaks tuulemõõdutorni.

Eesti Energia kuulutas Tootsi Suuresoo tuulepargi kompleksi projekteerimise ja ehitushanke välja septembrikuus. Tuuleparki rajatakse 46 tuulikut, millele Eesti Energia jätab õiguse veel kuus lisaks hankida ja tuulepark peaks valmima 2019. aasta lõpus.

Eesti Tuuleenergia Liit on tuuletehnoloogia arendajate ja tuuleenergia tootjate ühing, mis koondab selle kodulehe andmetel 75,4 protsenti töötavatest ning elektrivõrguga liitumislepingu sõlminud tuuleenergia tootmisvõimsustest Eestis

Selle liikmed on Adepte Energy OÜ, Adepte OÜ, Alikonte OÜ, Arcus Konsultatsioonid OÜ, Axendo OÜ, BattleIT Group OÜ, DP Projektbüroo, Dynastia OÜ, Eesti Elekter AS, Elektri Energia AS, Eesti Kapital OÜ, Eesti Ühistuenergia OÜ, Eesti Vara OÜ, Eleon AS, Enercom OÜ, Energia Agentuur AS ja Energia Kapital OÜ.

Samuti kuuluvad liitu Estwind Energy OÜ, Estwind Engineering OÜ, Eurowind OÜ, Global4wind OÜ, Green Electric OÜ, Kindel Vara OÜ, LE-Project OÜ, Marek-Andres Kauts, Meritreid OÜ, Pakri Teadus- ja Tööstuspark OÜ, Powerwind OÜ, Pro Agentuur OÜ, Proline Invest OÜ, Raisner AS, Roheline Elekter AS, Stacey OÜ, Tehver ja Partnerid ja Tuge Energia OÜ.


Lugu pärineb tuuleenergia blogist.