Laupäeval, 9. novembril tegid Youth For Understanding (YFU) loodusprogrammi raames Eestis külastavad vahetusõpilased vabatahtlikena ettevalmistusi Meelteaia talveootele sättimiseks, mis on üheks ekspositsiooniks Puhta vee teemapargis, mis paikneb Metsamõisa talus Järsi külas Tamsalu vallas Lääne-Virumaal. Talveootele seati kompimismeelele aistinguid pakkuv 17 erineva roosi sordiga Spiraalaed.

„MTÜ YFU Eesti korraldab vahetusõpilastele erinevaid loodusprogramme, tutvustades Eesti loodust ning viies sedasi läbi eestikeelekümblust. Vahetusõpilaste antakse loodusprogrammi raames ülevaade Eesti geoloogiast Porkuni paemuuseumis, puhta vee tekkest Puhta vee teemapargis ning tutvustatakse praktilist lubjapõletamist Tamsalu lubjapargis ja loodussõbralikku metsamajandamist Metsamõisa talus,“ rääkis YFU loodusprogrammi vabatahtlik Triinu Piirsoo.

„Vahetusõpilased vanuses 15-17 aastat on pärit erinevatest riikidest üle maailma ning hetkel veel eesti keelt ei räägi. Õppurid paiknevad üle Eesti peredes ning käivad tavakoolides. YFU organisatsioonide võrgustik on rahvusvahelise õpilasvahetuse maastikul tuntud juba 60 aastat. MTÜ YFU Eesti, rahvusvaheline õpilasvahetuse organisatsioon, loodi 1992. aastal. Esimesed õpilased said võimaluse minna välismaale samal hetkel, kui Eesti vabanes ja taastati Eesti Vabariik. Sellest ajast peale on Eestist käinud välismaal üle 1000 keskkooliõpilase ning Eestis üle 200 välisõpilase,“ selgitas Triinu Piirsoo.

Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastuse küsimustele: kuidas tekib puhas põhjavesi – joogivesi; kuidas sõltub elu puhtast veest ning millest sõltub vee kvaliteet. Samuti saab osaleda loodusõpperetkedel. Teemapargi keskus paikneb Metsamõisa talus Järsi külas Tamsalu vallas, ulatudes oma 10 km raadiuses paiknevate tegevuskohtadega Järva-Jaani, Tamsalu ja Väike-Maarja valda ning kahte maakonda: Järva ning Lääne-Viru maakonda. Puhta vee teemapargi rajamisse ja arendamisse on alates 2010. aastast olnud kaasatud vabatahtlikud, äriühingud ning MTÜ Ökokratt.