Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts lükkas Võrumaal käima uue infoportaali Kylauudis.ee, mis vahendab uudiseid ja elulist infot aktiivsetele inimestele üle Eesti. Portaal kutsub üles kõiki kodanikke nii maal kui linnas saatma infot oma küla, kogukonna, seltsingu jm tegemiste kohta.

MTÜ Eesti Kodanikuajakirjanduse Seltsi juhatuse esimees Sulev Valner ütles, et Kylauudis.ee näol on tegemist 100% kodanikualgatuse korras loodud infokanaliga. „Erinevate kogukondade infot koondava portaali eesmärk on lihtne ja siiras – täita vastav tühimik Eesti meediamaastikul ning teenida kaaskodanikke ja ühiskonda. Me ei tungi võõrale kapsamaale ega konkureeri kellegagi,“ selgitas Valner.

Kylauudis.ee võtab fookusesse külast, kogukonnast ja keskkonnast lähtuvad sõnumid ning sündmused. Portaal soovib kujuneda oluliseks kanaliks ja partneriks kõigile kodanikele, kodanikeühendustele ning organisatsioonidele üle Eesti. Kui inimestel on infot oma talu, küla, kogukonna, seltsingu, majaühistu, elamukvartali, linnaosa, omavalitsuse vm institutsioonide tegevuse kohta, mida soovitakse teistega jagada, tasub selle saata portaalile (aadressil info@kylauudis.ee). Oodatud on uudised, pressiteated, üleskutsed, teadaanded jm informatsioon, mis võiks puudutada nii lähedal kui kaugemal asuvaid kaaskodanikke ja nende head käekäiku.

Kodanikuajakirjandusena käsitleb selts Sulev Valneri sõnutsi eelkõige ajakirjandust, mis tegeleb kvaliteetse ajakirjandusliku sisuloomega mittekommertslikel eesmärkidel. „Alustasime seltsi kogunenud inimestega omalaadset eksperimenti kodanikuajakirjanduse võimalikkusest ja Kylauudis.ee on meie esimene pääsuke. Kui eksperiment õnnestub, võib siit välja kasvada sotsiaalne ettevõte, millel erinevaid meediaväljundeid,“ märkis Valner. Ta lisas, et hetkel kaalub selts erinevaid projektivõimalusi oma tegevuse arendamiseks.

Kodanikuajakirjanduse näiteid on maailmas juba mitmesuguseid, ent Eestis ei ole neid veel palju. Kylauudis.ee loomisel oli üheks eeskujuks MTÜ Ökomeedia loodud säästva ja tervikliku eluviisi portaal Bioneer.ee, mis on paari tegutsemisaastaga leidnud endale kindla auditooriumi.

Infoportaal Kylauudis.ee ei tegutse kommertslikel eesmärkidel, kuid on avatud ka kaubanduslike sõnumite vahendamisele. Reklaami avaldamisel jätab selts aga endale õiguse otsustada, kas see sobib portaali eesmärkide ja põhimõtetega.

MTÜ Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts asutati juulikuus Võrumaal 1. mai mõttetalgute tulemusena, seltsil on praeguse seisuga 18 liiget. Selts võtab tänuga vastu nii annetused kui igasuguse muu toetuse, mis aitab kaasa kodanikuajakirjanduse edendamisele Eestis.