Läinud sügisel osalesid vabatahtlikud Saksamaalt, Ungarist ja Eestist maailmaharidusliku praktikaprogrammi GLEN raames MTÜ Green Camerooni keskkonnaklubide projektis Green Orphanages, mille käigus viidi Buea lastekodudes läbi keskkonnahariduslikke tunde ning loodi lastekodudele toetusi läbi heategevusürituste.

Kameruni Edelapiirkonnas Buea linnas tegutsev MTÜ Green Cameroon on pühendunud piirkonna liigirikkuse kaitsmisele, maapiirkonna jätkusuutliku arengu edendamisele ning kaasaegsete keskkonnaprobleemide lahendamisele. Ühing teeb koostööd ka rahvusvaheliste organisatsioonidega ning nende juurde leiab tee palju kohalikke ja rahvusvahelisi vabatahtlikke.

Keskkonnaklubid toimusid lastekodudes pärast koolitunde ning seetõttu pidid need olema mängulised ja ühtlasi sobima erinevas eas lastele. Tundides tegeleti aiapraktikaga, leiti loovaid materjalide taaskasutusvõimalusi, tutvuti prügi sortimise ning keskkonnaasäästlike praktikatega (komposteerimine, mittesaastavate materjalide põletamine, veepuhtuse hoidmine).

Tundides valmis ökonoomsem välipliit, mis ka ohutum; traditsiooniliselt asetatakse pada toiduvalmistamiseks kolmele suurele kivile, mille käigus kulub rohkem puitu. Lisaks valmistas kohalik rätsep aafrika kangast ostukotid, millele lapsed joonistasid taaskasutatavatest materjalidest tänukirjad. Nendega teeniti toetusi lastekodudele heategevusüritustelt; nii edastati kogukondades ka keskkonnasäästliku tarbimise sõnumit – Kameruniski piiratakse peatselt plastkilekottide kasutamist.

Kameruni keskkonnaklubid
Kohalik puusepp osalemas Mountain Kids lastekodus materjalide taaskasutamise töötubades

Tundidele aitasid toetustega kaasa mitmed Buea linna poeomanikud ning tunnitegevustes osalesid erinevate erialade tudengid ja kohalikud käsitöömeistrid. „Hea meel oli näha palju abivalmeid inimesi, kes panustasid läbiviidavatesse tundidesse nii materiaalselt kui oma erialaste oskustega,“ kiitsid vabatahtlikud kohalike aktiivsust. Kokkuvõtliku päeva raames külastati lastekodulastega naaberlinna Limbe ujumisranda ning meeleolukat sündmust toetasid kohalik bussifirma ja toidupoeomanikud.

Keskkonnaklubide raames saavad lapsed uusi teadmisi loodusteemadest ja samas aidata kaasa ümbritseva keskkonna parandamisele. Vabatahtlikud innustasid lastekodusid haarama ka initsiatiivi leidmaks erinevaid koostöövõimalusi kogukondadega. „Keskkonnaklubide raames on võimalik paljutki lastekodude heaks ära teha ja samas anda oma panus keskkonnaprobleemide lahendamise heaks,“ leidsid vabatahtlikud.

Tunnitegevustest valmis praktiline käsiraamat, mille abil on sarnaseid programme võimalik läbi viia ka teistes lastekodudes. GLEN vabatahtlikud tänavad lastekodusid ja kohalikke elanikke koostöö eest ning vabatahtlike toetus lastekodudele jätkub läbi loodud kontaktide ja jätkutegevuste kodumaal. GLEN projekti koordineerib Eestis Arengukoostöö Ümarlaud ja rahastab Välisministeerium.