Tuuleenergial on keskne roll maailma energiaga varustamisel  järgmiste lähemate aastate jooksul. Andes tohutu koguse puhast taskukohast elektrit võimaldab see osta meile aega võitluses globaalse soojenemise vastu, samas ajal kui  päikeseenergia ja energiatõhususe  revolutsioon hoogustub. 

Greenpeace ja Global Wind Energy nõukogu tõid äsja avalikkuse ette iga kahe aasta tagant koostatava aruande "Tuuleenergia ja selle väljavaated aastani 2050". 

Kõigest viie aasta jooksul võib tuuleenergia abil vähendada igal aastal rohkem kui miljard tonni võrra süsinikdioksiidi (CO2) õhkupaiskamist saastavate energiaallikatega. See on võrdne Saksamaa ja Itaalia summaarse kogusega või kogu Aafrika või Jaapani CO2 kogusega. 

Kümme aastat pärast võiks tuuleenergiaga toota kuni 19% maailma elektrienergiast, mis vähendaks CO2 heitmeid üle kolme miljardi tonni aastas. Aastaks 2050 võiks 25-30% maailma elektritoodangust tulla tuulest. 

Elektrituulikute tööstus on kasvanud umbes 26% aastas viimase 18 aasta jooksul. Euroopa ja Hiina on olnud kindlad tuuleenergia turud juba üle kümne aasta. 

Nüüd on USA saavutamas  20% turuosa maailmaturul. Järgmise viie aasta jooksul on kiiresti areneva majandusega riigid nagu Brasiilia, Lõuna-Aafrika ja India tõenäoliselt järgmised kes tuuleenergiast kasu saavad. 

Selle peamiseks põhjuseks on võimalus tuuleenergia abil väikseimate kuludega lisada võrku uusi võimsusi üha enamatel turgudel. Hinnad jätkavad langemist ja targad investorid kasutavad seda võimalust.

Viimase nelja aasta jooksul ehitati uusi elektrituulikuid keskmiselt 50 miljardi euro eest aastas. See võib suureneda raporti järgi kuni 104 miljardi euroni aastaks 2020 ja 141 miljardi euroni aastaks 2030.

Samuti on heaks uudiseks uute töökohtade loomine. Hetkel töötab umbes 600000 inimest tuuleenergiatööstuses. See arv võib tõusta umbes 1,5 miljonini aastaks 2020. 

Tuuleenergia muudab ahvatlevaks tema mastaapsus ja  kasutuselevõtu kiirus. See on eriti oluline siis, kui inimesed on ilma elektrita.

Võrreldes tuuleenergiat suurte ja väga vastuoluliste söesoojus- või tuumaelektrijaamadega on kontrast eriti suur, sest viimaste valmimisele eelnevad aastatepikkused arutelud ja ehitamine. 

Muide, unustage skeptikute väide,  et tuulikute tootmiseks kasutatakse enam energiat, kui nad ise toodavad. Juba esimese kolme kuni üheksa kuu jooksul maksab elektrituulik tagasi kõik süsinikdioksiidi heitkogused, mis tema eluringile kuluvad. See tähendab  tuulikule kavandatud ülejäänud 20-aastase kasutusaja jooksul saastevaba elektrit. 

Miks eelöeldu on oluline? Aga selle pärast, et energeetikasektorist tuleb enam kui 40% kogu maailma fossiilkütuste põletamisel tekkivast CO2 heitmest.

Tuuleenergia on ideaalne tehnoloogia vähendamaks kiirelt süsinikdioksiidi reostust ja vältida globaalset soojenemist üle ohtliku 2°C võrra.

Tuuleenergia tulevikuvõimaluste saavutamine sõltub tõrksate poliitikute veenmisest ja fossiilkütuste lobistide erahuvide ületamisest.