Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus tähtajaks seitse taotlust vooluveekogude tervendamise projektidele kogusummas 1 710 033 eurot. Raha toetusteks eraldatakse Ühtekuuluvusfondist. Taotlejate omafinantseering on kokku 301 976 eurot, millest 266 476 eurot soovivad taotlejad saada KIKi keskkonnaprogrammist.

  • Veemajandus
  • 22. jaanuar 2016
  • Kalapääsu pildistas Keskkonnaministeerium.

Taotluste hindamine on alanud ning toetuse saajad selguvad hiljemalt 26. maiks 2016.

Taotlusvoorust toetatakse kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel, mis on nimetatud keskkonnaministri määruses „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu.”

Käesolev taotlusvoor on esimene Euroopa Liidu rahastamisperioodil 2014-2020, kust antakse toetust vooluveekogude tervendamiseks. Eelmisel EL rahastusperioodil aastatel 2007-2013 suunas KIK 57 vooluveekogude seisundi parandamise projekti Ühtekuuluvusfondist enam kui 14 miljonit eurot.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kuueteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 19 tuhandet keskkonnaprojekti.