SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraldas Euroopa Ühtekuuluvusfondist (ÜF) toetust 8 vooluveekogu seisundi parandamise projektile kogusummas 1 629 720 eurot. Projektide eesmärk on veekogude seisundi või ökoloogilise potentsiaali parandamine.

  • Veemajandus
  • 4. juuni 2014
  • Kalapääsu pildistas Keskkonnaministeerium.

Enam kui 322 tuhat eurot investeeritakse Elva jõele Tõravere vahetusse lähedusse möödaviik-kalapääsu rajamiseks. Võhandu jõele rajatakse toetuse abil kaks kalapääsu. Lisaks tehakse kalapääsud Loobu, Toolse ja Jägala jõele ning Piigaste ja Pidula ojale. 

Kuuendasse vooru esitati kokku 15 taotlust, kogusummas 5,4 miljonit eurot.

„Paisud on ühed kõige enam vooluveekogude seisundit mõjutavad rajatised. Olukorras, kus paisu lammutamine ei ole mingil põhjusel võimalik, on kalapääsu rajamisest siiski kasu tervele vee-elustikule, eelkõige loomulikult kaladele. Tänu pääsu rajamisele paranevad kalade elutingimused ning nad saavad takistusteta rännata sigimis-, talvitumis- ja kasvualade vahel. See on äärmiselt oluline, et säiliksid elujõulised kalapopulatsioonid,“ ütles hüdrobioloog Tauno Jürgenstein.

Tema sõnul näitavad uuringud, et viimastel aastatel rajatud kaasaegsed kalapääsud toimivad üldjuhul hästi, ning vaid üksikud neist on vajanud parandusi või ümbertegemist. „Pääs saab toimida vaid juhul, kui paisuomanik laseb sellesse piisavalt vett. Kui inimesed märkavad, et rajatud kalapääs on kuiv või ei tundu muul põhjusel toimivat, tasub sellest teada anda. Nii saab iga inimene kaasa aidata, et tehtud investeeringud ka tõepoolest veekogudele kasu tooks,“ selgitas hüdrobioloog.

„Hetkel on meil avatud vooluveekogude seisundi parandamise meetme seitsmes taotlusvoor, kuhu saab taotlusi esitada kuni 28. juulini,“ ütles KIKi projektikoordinaator Ööle Janson.

Mida KIK antud meetmest toetab, ning kuidas taotlust esitada, saab teada KIKi kodulehelt. Tänaseks on KIKi kaudu toetatud juba ligi 40 projekti, millega rajatakse kalapääsusid ning parandatakse vooluveekogude seisundit. Kokku on vee-elustiku tervendamisse investeeritud üle 12,4 miljoni euro ühtekuuluvusfondi raha.

KIK panustab ka sellesse, et kalapääse ja nende vajalikkust inimestele selgitada. Selleks on kuni 1. juulini käimas kampaania, mille raames oodatakse inimeste fotosid kalapääsudest oma kodukandis. Tööd tuleb saata kas KIKi Facebooki lehele või e-postiga aadressile kalapaas@kik.ee. Fotod koos infoga konkreetse kalapääsu kohta laetakse üles KIKi Facebooki lehele ning igaüks saab sealt valida oma lemmiku.