11 000 teadlase ühispöördumine tuletab kõigile arusaamisvõimelistele inimestele meelte, et Inimtegevus on mõjutanud Maa kliimat viimastel kümnenditel piisavalt halvemuse poole. Aeg on kuulutada välja tervet planeeti haarav hädaolukord. Kliimamuutuste pidurdamiseks tuleb avaliku kirja autorite sõnul astuda viivitamatult samme. Selleks tuleb ette võtta radikaalseid muutusi kuue valdkonna ümberkorraldamiseks.

  • Kliima
  • 6. november 2019
  • Foto: Kliimastreikijate sõnumist ei ole seni välja tehtud/Janek Jõgisaar

Kirja kirjutanud teadlaste sõnul tuleb hakata tegelema koheselt kuue valdkonnaga. Neist suurema osa ümberkorraldamine nõuab konkreetsemat riiklikku sekkumist ja kiireid ja tõhusaid samme erasektorilt.

  • Energeetika vallas peab muutuma maailm oluliselt energiatõhusamaks ja kasutama vähem energiat. Veel põletamata fossiilkütused tuleb jätta maa sisse ja asendada need taastuvate energiaallikatega. Koheselt tuleb lõpetada nende ammutamiseks riiklike toetuste maksmine. Üleminekul peavad rikkamad riigid toetama vaesemaid. Ühtlasi tuleb hakata eemaldama atmosfäärist juba sinna paisatud CO2.
  • Kiiresti tuleb piirata õhku paisatavate lühiealiste saasteainete nagu metaani, tahma ja hüdrofluorosüsinike kogust. Lisaks kliimamuutuste aeglustamisele kasvab selle toel viljasaak ja parem õhukvaliteet päästab enneaegsest surmast miljoneid elusid. Lühiajaline soojenemine pidurdub selle mõjul järgnevatel kümnenditel poole võrra.
  • Otsustavaid samme tuleb ette võtta Maa looduslike ökosüsteemide kaitsmiseks ja taastamiseks ning uute metsade rajamiseks. Märgalad, mangroovimetsad, rohumaad, metsad ja teised ökosüsteemid seovad õhust CO2.
  • Inimkond tervikuna peab vähendama loomsete toodete tarbimist ja sööma rohkem taimset toitu. Ühtlasi tuleb vähendada drastiliselt toidu raiskamist. Muuta tuleb praegu laialt kasutatavaid maaharimisvõtteid, vältides mulla ümberpööramist.
  • Samuti peab loobuma SKT kasvule orienteeritud majandusmudelist ning sellega kaasnevast liigsest ressursikasutusest ja ökosüsteemide üleekspluateerimisest. Keskenduma peab inimeste põhivajaduste rahuldamisele ja ebavõrdsuse vähendamisele. Selle oluline osa on süsinikuvaba majandus.
  • Peamisena tuleb aeglustada maailma rahvaarvu kasvu. Iga aastaga kasvab inimeste keskmiselt 80 miljoni võrra. Selle jaoks kõige tõhusamad meetmed on soolise ebavõrdsuse vähendamine ja eeskätt noortele naistele hariduse andmine Seda saab teha sotsiaalselt ja kultuuriliselt vastutustundlikul viisil, säilitades põliskultuure.

Alates 1970. aastatest on kasvanud maailmas kasutatavate materjalide ja energia kogus kolm korda. Senise kasvu jätkudes ulatub aastas tarbivate materjalide mass 93 miljardi tonnini. Jätkusuutliku majanduse jaoks peaks see olema vähemalt kaks korda väiksem.

Eelmisel aastal allkirjastatud pöördumisest on möödunud aasta. Teadlased möönavad, et hoolimata massilistest kliimaprobleemidele tähelepanu juhtivatest meeleavaldustest ei ole praktiliselt midagi tehtud olukorra parandamiseks. Eelmisel aastal pakutud kaheteistkümnest aastast võimaliku kliimamuutuse peatamiseks on üks aasta ilma valitsuse ja suurkorporatsioonide poolsete tegevusteta möödunud.