27. novembril kirjutasid 26 riigi ilmateenistused alla kokkuleppele, et ühendada jõud lühiajalise ilmaprognoosi parendamiseks. Euroopa ja Põhja- Aafrika riikidest koosneva konsortsiumi eesmärk on panustada arendus- ja koostöösse, et pakkuda täpsemat lühiajalist ilmaprognoosi ning tulla toime muutustega infotehnoloogia maastiku ja aina kasvavate andmemahtudega. Loodud konsortsiumi ülesandeks saab muuhulgas teadusarendusena ühise numbrilise ilmaennustusmudeli koodi väljatöötamine.  Kuigi operatiivne ilmaprognooside edastamine jääb ka tulevikus riiklike  ilmakeskuste ülesandeks, aitavad konsortsiumi poolsed uuendused viia teadust paremini rakendustesse.

  • Kliima
  • 30. november 2020
  • Foto: Instrument Harku ilmajaamas. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Eestis täidab riikliku meteoroloogia- ehk riigi ilmateenistuse rolli Keskkonnaagentuur. Keskkonnaagentuuri juhina rahvusvahelist koostööd tegev Taimar Ala sõnas, et sellega on kaasaegne meteoroloogiamaailm ajaloos uue lehekülje pööranud.

„Meie jaoks igati head uudised, sest rahvusvaheline koostöö aitab ilmavaldkonnas ühiskonnale veelgi paremat toetust pakkuda – elu ja vara kaitsmine ning sotsiaalse heaolu toetamine on jätkuvalt meteoroloogia kogukonna põhieesmärk. Meie täiustatud teenused aitavad kaaskodanikel paremini leevendada ilma ja kliimaga seotud ohte elule, tervisele, majandusele ja varale ning toetada ettevõtteid nende teenuste kohaldamisel muutuvas kliimas,“ sõnas Ala ning lisas, et ilmaprognooside koostamist puudutav rahvusvaheline koostöö muutub aina ambitsioonikamaks ning kompetentsi jagamine aina olulisemaks.

„Ühest küljest on Eesti-sugusel väikeriigil siin palju võita, teisest küljest tähendab see meile ka suuremat kohustust, et nüüd veelgi laiema parterite ringiga sammu pidada,“ kommenteeris Ala.

Meteoroloogia-alane koostöö omab Euroopas pikaajalist traditsiooni- meteoroloogilisi satelliite hoiab töös EUMETSAT, maapealsete vaatlusandmetega tegeleb EUMETNET ja keskmise pikkusega (kuni 10 päeva ette) numbrilisi ilmaennustusi koostab Euroopa keskpika ilmaennustuse keskus (ECMWF). Kõrge ruumilise täpsusega lühiajaliste (kuni kolm päeva ette) numbriliste ilmaennustuste koostamine on rahvuslike ilmateenistuste pärusmaa olnud, ent  alates 1980-st aastatest on ilmateenistused moodustanud erinevaid konsortsiume, et selles valdkonnas koostööd teha.

Eesti on siiani ilmamudelite alast koostööd teinud peamiselt põhjamaadega HIRLAM konsortsiumi raames. Värskelt moodustatud  ühendus liidab endas varasemalt HIRLAM, ALADIN ja LACE nimede all toimunud koostööd ning hakkab kandma nime ACCORD (A Consortium for COnvection-scale modelling Research and Development).

Vaata ülevaatlikku videot siit.