Helpific on avatud veebikeskkond, mis viib kokku abivajaja ja abipakkuja. Idee sai alguse reaalsest vajadusest, millega tuhanded inimesed igapäevaselt silmitsi seisavad.

Läbi tänase keskkonna, aadressil helpific.com, saavad kogukonnad abistada lähikonnas elavaid abivajajaid - näiteks erivajadusega inimesi ja eakaid - transpordi abiga, majapidamistöödes või tegevustes väljaspool kodu (kultuurisündmustel saatmisel jne). Abivajajatele endile on nn abisoovi esitamine sama lihtne ning mugav, kui takso või pitsa tellimine. Me ei ole teenusepakkujate agentuur ega vabatahtliku töö keskus, vaid platvorm, mis ühendab kogukonna liikmeid, et üksteist aina enam märgata, toetada ja julgustada.

Helpific on käivitanud Hooandja kampaania, et uuendada meie tugikeskkonda ning seeläbi viia vajalik abi ja toetus aina rohkemate inimeste ning kogukondadeni.
 

Miks on Helpificu keskkond oluline?

Tänaseks on meie keskkonnas sadu inimesi, kes aktiivselt abi pakuvad ja abi leiavad. Samas on selge, et meil on veel palju ära teha. Kuna enamjaolt on abisaajateks erivajadusega inimesed, siis soovime muuta tugikeskkonna kiireks, mugavaks ja turvaliseks lahenduseks, lahendades seeläbi kitsaskohti senises sotsiaalhoolekandes. Täna saab näha abisoove veebilehe kodulehel, kui kasutajad on ennast registreerinud. Abistajate leidmiseks levitame kasutajate nõusolekul nende sooviavaldusi ka Helpificu Facebooki lehel, et lihtsustada ning kiirendada abisaamise võimalusi kui ka suurendada nende arvu, kes soovivad kogukonnas abivajavat inimest aidata. Praeguseks on Helpificust abi saanud üle 250 inimese ja meie sooviks on teha keskkond kättesaadavaks kõikidele abivajajatele ning kogukondadele Eestis.
 

Kuhu läheb Hooandja toetus?

Helpific ei ole oma põhiolemuselt tasuline teenus, kuid paljud abisoovid ja abipakkumised on siiski seotud tasustamisega. Tahame arendada välja kättesaadava ja osapooli rahuldava maksekeskkonna, et abi leidmine ning osutamine muutuks tõhusamaks ja meie missioon jätkusuutlikuks. Meie kasutajakogemuse analüüsid näitasid, et ca 60% meie kasutajatest eelistavad abistamist vabatahtlikkuse alusel ning ca 40% kasutajatest soovivad teenuse eest tasuda sümboolse summa. Helpific garanteerib, et me jääme alati selle juurde, et abi tellimine vabatahtlikkuse alusel jääb alati meie esimeseks prioriteediks. Hooandmist ootame ka kasutajate turvalisuse tõstmiseks vajaliku isikuandmete kontrollsüsteemi toetuseks. Samuti on plaanis lisada kasutajaandmete juurde tagasiside andmise võimalus, et abistaja leidmine oleks võimalikult turvaline. Nii loome koos suure ja regioone hõlmava andmebaasi - Helpificu kaudu jõuavad abisoovid tuhandete vabatahtlikeni või ühekordsete tasustatud tööde otsijateni. Nii edendame ka vabatahtlikku tegevust sotsiaalvaldkonnas.
 

Eesmärgid

Maksekeskkond - 4 000  EUR

Vajame maksesüsteemi kasutusele võtmiseks täiendavat investeeringut. Tugikeskkonna ülalpidamise kulude katmiseks peame kehtestama valitud teenustele tasud. Hetkel puudub maksesüsteem, mille olemasolu aitaks veebiplatvormi kiiremini arendada.

Klienditagasiside ja kommentaaride süsteemi arendamine - 7 000  EUR

Väga oluline on kasutajate tagasisidesüsteemi arendamine, et tõsta teenuse usaldusväärsust. Kuna teenus on suunatud vähenenud toimetulekuvõimega ja haavatavamale sihtrühmale, siis on oluline abipakkuja taustakontroll.

Kasutajaandmete autentimine ja turvalisuse tõstmine - 10 000 EUR

Kogukonna toel saame muuta toimivat veebiplatvormi veelgi turvalisemaks, võttes kasutusele autentimise süsteemi.

 

Me loodame kogukondlikku mõtteviisi väärtustavate inimeste suuremeelsusele ja hooandmisele. Sinu panuse abil saame Helpificu tugikeskkonda arendada, muutes selle lõppkasutajale turvalisemaks ning mugavaks. Tugikeskkonna ja kogukonna toel saavad erivajadusega inimesed elada iseseisvamat elu.

Ootame kõiki aktiivseid elanikke osalema hoolivamate kogukondade loomises ja toetama projekti!

Helpificu keskkonnaga saad liituda aadressil helpific.com.

Täname!

11.07. kella 17:25 seisuga on Hooandja projektiga kogutud 9719 €. Eesmärgist 10 000 eurot on puudu veel vaid 281 €. Aega on 6 päeva. Proovime?

13.07. kella 8.30 seisuga on Hooandja projekti kogunenud 10095 €. Eesmärk on täidetud!