Sotsiaalkindlustusameti kampaania „Milline meeskuju tahad sina olla?“ eesmärk on kutsuda mehi tähelepanu pöörama oma käitumisele ning sellele, kuidas käitumine mõjutab nende lähedasi. Kampaania sõnum on ühelt poolt see, et meil kõigil on igal hetkel võimalus ja võim otsustada oma käitumise üle. Samas ei ole käitumise muutmine alati väga kerge, kuid selleks on võimalik tuge leida.

Novembri lõpuni kestev kampaania, mida näeb väli- ja sotsiaalmeedias, tutvustab ühe võimalusena vägivallast loobumise tugiliini 660 6077, mille kaudu saavad nõustamist ja tuge inimesed, kes on mures oma agressiivse käitumise pärast.

Sotsiaalkindlustusameti vägivallast loobumise tugiliini nõustaja Tõnis Palgi sõnul saavad tugiliinile pöörduda kõik, kes ei ole rahul oma käitumisega või kardavad, et võivad teatud olukordades vägivaldseks muutuda. „Meeskuju kampaanias keskendume meestele, sest enamik vägivallakuritegude toimepanijatest on mehed. Samas nõustame tugiliinil ka naisi. Iga inimese võimuses on katkestada põlvkondade ülene vägivaldse käitumise muster ning olla paremaks eeskujuks,” rääkis Palgi.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna juhi Jako Salla sõnul on vägivallast loobujate nõustamine oluline samm turvalisuse ja turvatunde kasvatamiseks Eesti ühiskonnas.

“Kui seni said oma käitumise pärast mures olevad inimesed pöörduda terapeutide ja psühholoogide poole või olid nad kuritegude tagajärjel jõudnud kriminaalhooldajani, siis meie usume, et inimene saab ka ise õppida oma käitumist kontrollima ja teha teadliku valiku ning vägivallast loobuda. Meie tegevus on puhtalt ennetuslik ning usume, et sellel tööl on suur roll vägivalla vähenemisel Eestis,” lisas Salla.

Tugiliini telefonil 660 6077 vastavad nõustajad tööpäeviti kella 10-16. Lisaks on võimalik nõustajatega suhelda ka e-posti tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee teel ning kokku leppida kohtumisi. Nõu antakse kolmes keeles: eesti, vene ja inglise.

Kampaanialehelt www.palunabi.ee/meeskuju leiab rohkem infot selle kohta, kuidas loobuda vägivaldsest käitumisest. Kampaania loovlahenduse on välja mõelnud turundusagentuur Havas Creative ning meediapartneriteks on Eesti Ekspress ja Inspired.

Algas kampaania „Milline meeskuju tahad sina olla?“