Esmakordselt Arvamusfestivali ajaloos keskendub üks festivali aruteludest loomade õigustele inimkeskses maailmas. Arutelus osaleb teiste hulgas tuntud zooloog Aleksei Turovski.

Tänaseks on loomaõigused kui väga mitmetahuline teema jõudnud ühiskondlikesse aruteludesse rohkem kui kunagi varem Eesti ajaloos. Riigikogu arutab karusloomafarmide keelustamist, ministeeriumid võimalust keelustada loomade kasutamine tsirkustes, Eestis kogub populaarsust loomasõbralik tarbimine (sh taimetoitlus), meil on palju loomadega tegelevaid ja loomade heaolu edendavaid organisatsioone. On aeg loomaõiguste temaatikat arutada ka Arvamusfestivalil, kus seda varasemalt tehtud pole.

Loomus leiab, et Eesti ühiskonda aitaks paremaks muuta arvestamine kõikide ühiskonnaliikmetega, sealhulgas loomadega. Arutelul mõtiskletakse, kuidas mõjutaks meie igapäevavalikuid teadmine, et elame siin koos tundlike, inimestele väga sarnaste olenditega? Mis põhjustab olukorra, et osad loomad on ühiskonnas „nähtamatud“? Kuidas ühildub loomaõiguste kontseptsioon kaasaegsete progressiivsete maailmavaadetega?

Arutelu “Loomade õigused inimkeskses ühiskonnas” toimub 15. augustil kell 15.30-17.00 festivali Väärtuste alal.

Loomaõiguste teemapaneelis osalevad zooloog Aleksei Turovski, keskkonnaeetik Mattias Turovski, Loomuse juhataja Kadri Taperson, Eesti Vegan Seltsi juhatuse liige Minna Toots ja liikumise Loomade Nimel esindaja Regly Johanson. Arutelu juhib Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp.