Inimkonna ökoloogilise jalajälje vähendamiseks on palju võimalusi, üheks neist kindlasti mõistlik elamuplaneerimine. Londoni ökorajoon BedZED pakub siinkohal suurepärase näite. Lähemalt räägib Ekke Sööt.

Beddington Zero Energy Development (BedZED) on Suurbritannia esimene emissioonivaba ökorajoon, milles kokku 99 kodu ja mitusada ruutmeetrit äripinda. Rajoonil on oma elektrijaam, ökoloogiline transpordikorraldus, jäätmesorteerimis- ja veepuhastussüsteemid ning kohaliku mahetoiduga varustamine.

BedZEDi majapidamine vajab keskmiselt 88% vähem soojusenergiat, kasutab poole vähem vett ja 25% vähem elektrit kui tavaelamu. Samuti on ühe pere kütusekulu transpordile 65% väiksem riigi keskmisest. Tarvilik energia saadakse taastuvatest allikatest. Puidutööstuse jäätmetest tehakse kohapeal gaasi ning majakatuseid ilmestab 777m² päikesepaneele. Kasutamist leiab ka elektritootmisel tekkinud soojus, mille abil köetakse majade tarbeks vett.

Kõik ökorajooni majad on lõunaorientatsiooniga ning ehitatud soojust salvestavatest materjalidest, mis võimaldavad päikeseenergiat maksimaalselt ära kasutada. Hooned on varustatud termiliselt suletud soojustusega ning kolmekordsete akendega.

Majade keskkonnamõju vähendab ka taaskasutatud ehitusmaterjalide ja taastuvate loodusvarade (nt FSC sertifitseeritud puidu) kasutus, millest üle poole pärineb 50km raadiusest. Sisekujunduses on kasutusel energiasäästlikud valgustid ja kodutehnika ning viimistluses domineerivad ökoloogilised lahendused, nt looduslikud värvid ja õlid.

Kõigis ökorajooni elamutes on veesäästlik santehnika ning kogutakse ka vihmavett. Köögis on jäätmete sorteerimiseks olemas spetsiaalne lahtritega prügikast ning mõõdik, mis aitab silma peal hoida majapidamise elektrikasutusel.

Ökorajooni roheline transpordikorraldus eelistab jalgrattaid ning ühistranspordi kasutust. Eelisparkimine on tagatud hübriidautodele ning rajooni elanike ühiskasutuses olevatele autodele.

BedZEDi eristab tavalisest elamurajoonist ka kogukondlik orientatsioon – koos korraldatakse mahetoidu turgu, muusikafestivali, näituseid ja jõululaupäeva õhtusööki. Märkimisväärne on seejuures fakt, et ökorajooni elanikel tuleb kõige selle eest maksta vaid turu keskmist hinda, kuna bürooruumide rendist saadav tulu on piisav, et katta loodussõbraliku ehituse ning planeerimise lisakulud.

Info ökorajooni kohta: peabody.org.uk, bioregional.com, wikipedia