I kategooriasse kuuluvad enamasti vähenenud arvukuse ning kriitilise piirini rikutud elupaikadega, suures hävimisohus olevad liigid, kelle edasine säilimine Eesti looduses ohutegurite toime jätkumisel on kaheldav. 

Kokku kuulub I kategooriasse 64 liiki, nendest sõnajalgtaimi 10, katteseemnetaimi 19, sammaltaimi 4, seeni 9, samblikke 1, selgrootuid loomi 1 ja selgroogseid 20 liiki.

I kaitsekategooria liikide puhul tuleb taotleda luba loomade häälte salvestamiseks ning sigimis- ja pesitsuspaikade filmimiseks ning pildistamiseks.

Täpse kasvukoha või elupaiga kohta käiva teabe avalikustamine massiteabevahendites on keelatud.

I kaitsekategooriasse arvatud kotkaliikide, must-toonekure ja lendorava pesapuu avastamisel hakkab seal seadusest tulenevalt kehtima automaatne kaitsetsoon, mille raadius on liigispetsiifiline. 25 meetrist lendoraval 500 meetrini kaljukotkal. Pesapuu kaitsetsoonis kehtib sihtkaitsevööndi kaitsekord ning kevad-suvine liikumispiirang.

I kaitsekategooria liikide kõik teadaolevad elupaigad või kasvukohad võetakse kaitse alla (kaitseala, hoiuala või püsielupaigana).

Eestis on kaitse alla võetud 570 taime-, seene- ja loomaliiki. Kaitsealused liigid jagunevad 3 kaitsekategooriasse. I ja II kategooria liigid võtab kaitse alla Vabariigi Valitsus määrusega, III kategooria liigid aga keskkonnaminister määrusega.

I kaitsekategooria taimeliigid

I kaitsekategooria sõnajalgtaimed (Pteridophyta)

Põhja-raunjalg

Asplenium septentrionale

Rohe-raunjalg

Asplenium viride

Haruline võtmehein

Botrychium matricariifolium

Virgiinia võtmehein

Botrychium virginianum

Sudeedi põisjalg

Cystopteris sudetica

Karedahambane osi

Equisetum x trachyodon

Muda-lahnarohi

Isoetes echinospora

Ogane astelsõnajalg

Polystichum aculeatum

Brauni astelsõnajalg

Polystichum braunii

Odajas astelsõnajalg

Polystichum lonchitis

 

I kaitsekategooria katteseemnetaimed (Angiospermae)

Kollane käoking

Aconitum lasiostomum

Liiv-hundihammas

Astragalus arenarius

Mägi-kadakkaer

Cerastium alpinum

Rohekas õõskeel

Coeloglossum viride

Lääne-sõrmkäpp

Dactylorhiza praetermissa

Ruthe sõrmkäpp

Dactylorhiza ruthei

Lehitu pisikäpp

Epipogium aphyllum

Nõmmluga

Juncus squarrosus

Ahtalehine kareputk

Laserpitium prutenicum

Harilik kobarpea

Ligularia sibirica

Silmjärvikas

Littorella uniflora

Nõtke näkirohi

Najas flexilis

Mägi-lipphernes

Oxytropis campestris

Mägi-piimputk

Peucedanum oreoselinum

Sinine kopsurohi

Pulmonaria angustifolia

Pisilina

Radiola linoides

Villtulikas

Ranunculus lanuginosus

Püstkivirik

Saxifraga adscendens

Püsiksannikas

Swertia perennis

 

I kaitsekategooria sammaltaimed (Bryota)

Roheline hiidkupar

Buxbaumia viridis

Tömbilehine tiivik

Fissidens arnoldii

Suur paelsammal

Metzgeria conjugata

Kolmis-seligeeria

Seligeria patula

I kaitsekategooria seeneliigid

I kaitsekategooria seeneliigid (Fungi)

Poropoorik

Amylocystis lapponica

Leht-kobartorik

Grifola frondosa

Krookustorik

Hapalopilus croceus

Taigapässik

Inonotopsis subiculosa

Lõhe-lehtervahelik

Leucopaxillus salmonifolius

Roosakas tammenääts

Pachykytospora tuberculosa

Võrkheinik

Rhodotus palmatus

Lilla põdramokk

Sarcodon fuligineoviolaceus

Limatünnik

Sarcosoma globosum

I kaitsekategooria samblikuliigid

I kaitsekategooria samblik (Lichens)

Harilik tundrasamblik

Flavocetraria cucullata

I kaitsekategooria loomaliigid

I kaitsekategooria selgrootu (Invertebrata) loom

Ebapärlikarp

Margaritifera margaritifera

 

I kaitsekategooria selgroogsed (Vertebrata) loomad

Kõre

Bufo calamita

Rohe-kärnkonn

Bufo viridis

Must-toonekurg

Ciconia nigra

Väike-laukhani

Anser erythropus

Merikotkas

Haliaeetus albicilla

Madukotkas

Circaetus gallicus

Väike-konnakotkas

Aquila pomarina

Suur-konnakotkas

Aquila clanga

Kaljukotkas

Aquila chrysaetos

Kalakotkas

Pandion haliaetus

Väikepistrik

Falco columbarius

Rabapistrik

Falco peregrinus

Rabapüü

Lagopus lagopus

Niidurüdi

Calidris alpina schinzii

Tutkas

Philomachus pugnax

Kassikakk

Bubo bubo

Habekakk

Strix nebulosa

Siniraag

Coracias garrulus

Lendorav

Pteromys volans

Euroopa naarits

Mustela lutreola

Kasutatud materjalid

  1. Keskkonnaministeerium "Liigikaitse"
  2. Määrus "I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu." Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2014