Augusti algul korraldas Estonian Nature Tours tutvumisreisi uuele väliskliendile suunatud loodusreisile "Butterfly Holiday in Estonia".

Eestit külastasid liblika- ja kiilispetsialistid Butterfly Conservation, BC "European Interests Group"  ja British Dragonfly Society organisatsioonidest. Tutvumisreisi raames vaadeldi liblikaid ja kiile Põlva-, Võru-, Pärnu-, Lääne- ja Hiiumaal. Tutvumisreisil said osaleda õppimise eesmärgil Eesti amatöörasjatundjad, kohtuti ka Tartu Ülikooli Zooloogia Instituudi teaduri Erki Õunapiga.

Tutvumisreisi teema - liblikad ja kiilid - tõi taas kord hästi esile Eesti eripära teiste Läänemeremaade seas. Looduslikult on Eesti mitmekordne piiririik: mandrilise ja merelise vahel valitseb meil üleminekuline paraskliima, diagonaalis üle Eesti läheb piir lubjakivi-aluspõhja ja vaesema liivakivi vahel, lisaks asume okasmetsade vööndi lõunapiiril.

Tänu oma asendile elavad paljud liigid meil oma levilapiiril - näiteks kolmandik soontaimedest. Erinevad sookooslused katavad Eestis ligi kümnendiku ning kaitsealuste soode poolest oleme samuti maailmas esirinnas - pindalaliselt umbes pooled meie sookooslustest on võetud kaitse alla. Intensiivse põllumajandusega ning tihedalt asustatud Euroopas on peaaegu kõik sood hävitatud ning looduskaitsjad tegelevad nende taastamisega.

Ligi pool Eestist on kaetud metsaga ning rannaniite, loopealseid ja puisniite on Eestis samuti rohkem kui üheski teises Euroopa riigis. Siin asub ka Euroopa üks suuremaid luhtasid - 4000 hektari suurune Kasari luht.

Paljud eelpoolnimetatud elupaigad on üliolulised haruldastele liblika- ja kiililiikidele.

Roger Wasley, professionaalne ajakirjanik, kirjutab tutvumisreisist artikli liblikahuviliste ajakirja Comma ning monteerib kokku tuuri ajal tehtud filmimaterjali hiljemalt oktoobrikuu lõpuks. Videofilmi pealkirjaga "Wings Over Estonia" näidatakse libika-, kiili- ja looduskaitse organisatsioonidele Inglismaal, lingitakse kodulehtedele ja uudiskirjadele ning antakse ka meile kasutada. Filmis said sõna Eesti tuntud looduse- ja linnusõbrad nagu Erki Õunap (liblikad, TÜ), Urmas Tartes (loodusfotograaf), Mati Kose (linnugiid ja looduskaitsja), Tarvo Valker (linnugiid, EOÜ nõukogu liige) Peeter Vissak (loodusgiid), Marika Mann (ENT).

Eestit tutvustavad artiklitega liblika- ja kiilihuviliste ajakirjades ning kohalike huvigruppide uudiskirjades ka teised osalejad.

Estonian Nature Tours alustab "Butterfly & Dragonfly Holiday" müügiga Euroopa turgudel juba käesoleva aasta hilissügisel, selleks ajaks on uued reisipaketid viimase lihvi saanud.

Tutvumisreise rahastasid Estonian Nature Tours (Kumari Reisid OÜ) ja Lääne-Eesti Turism. Reisi juhendasid Peeter Vissak ja Marika Mann, kaasa aitasid Erki Õunap, Urmas Tartes, Mati Kose, Tarvo Valker ja Hannes Pehlak. Eriline tänu Mooste Viinavabrikule ja Osmussaare saarevahile Aili Bergströmile, aga ka Dagen Haus Külalistemajale, L&L transpordifirmale ning Roosta Puhkekülale.