13. oktoobril 2018. aastal toimub esimene rahvusvaheline e-jäätmete päev, et edendada elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutamist kogu maailmas. E-jäätmetele tähelepanu juhtimine on hädavajalik, kuna ringlusesse tagasi jõuab vaid viiendik e-jäätmetest.

E-jäätmed ei jõua ringlusesse

E-jäätmed on elektroonikajäätmete lühendnimetus. 2018. aastal tekib maailmas hinnanguliselt 50 miljonit tonni e-jäätmeid. Pool sellest on vana tarbeelektroonika nagu arvutid, ekraanid, nutitelefonid, tahvelarvutid ja televiisorid, ülejäänud on suured kodumasinad ning kütte- ja jahutusseadmed.

Maailmas taaskasutatakse igal aastal vaid 20% e-jäätmetest, kuigi 66% maailma elanikkonnast elavad riikides, kus kehtivad e-jäätmeid reguleerivad õigusaktid. See tähendab, et aastas jõuab 40 miljonit tonni e-jäätmeid prügilatesse, põletustehastesse või müüakse riikidesse, kus puuduvad nõuetele vastavad käitlusvõimalused.

Olukorra tagajärjeks on tarneahelas olulise ja kriitilise tooraine kadu. Jäätmete ebaseadusliku saatmisega arenguriikidesse põhjustatakse tõsiseid tervise-, keskkonna- ja sotsiaalseid probleeme.

Vaata 20-minutilist dokumentaalfilmi e-jäätmete keskkonnavaenulikust jäätmekäitlusest Ghanas. 

Ka Euroopa Liit pole eeskujulik

„Selleks, et e-jäätmed jõuaks ringlusse, tuleb need õigesse kohta viia. Loodan, et e-jäätmete debüütpäev suurendab inimeste teadlikkust, kuhu kasutuskõlbmatuks muutunud esemed viia,“ ütles keskkonnaminister Siim Valmar Kiisler.

Keskkonnaminister peab algatust õiglaseks ja oluliseks, kuna e-jäätmete kogused suurenevad jätkuvalt ja materjalid, mida e-jäätmed sisaldavad, on olulised uute toodete valmistamiseks, et rahuldada tarbijate nõudlust uute seadmete järele.

Isegi EL-is, kus ollakse juhtival positsioonil e-jäätmete taaskasutamises, kogutakse ja võetakse ringlusesse ainult 35% e-jäätmeid. Teadlikkuse tõstmise algatused, mis mõjutavad positiivselt kogumismäära, ei aita mitte ainult liikmesriikidel saavutada e-jäätmete käitlemise nõudeid, vaid aitavad arendada ka Euroopa ringmajandust.

Vana kodutehnika Tallinnas Rahumäe jäätmejaamas. Pildistas Katrin Jõgisaar.
Vana kodutehnika Tallinnas Rahumäe jäätmejaamas. Pildistas Katrin Jõgisaar.

Kas teadsid, et e-jäätmeid saab tagastada?

„Tarbijad mängivad olulist rolli e-jäätmete taasakasutuses. See saab alguse õigesse kohta ja õigetele isikutele e-jäätmete üleandmisest,” sõnas EES-Ringluse juhatuse liige Margus Vetsa. „Kasutuks muutunud elektril töötavate asjade, alatest puldiautost ja lõpetades külmkapiga, koht ei ole prügikastis või selle kõrval. Olenevalt suurusest ootavad nad ostukohta või jäätmejaama toimetamist,” lisas Vetsa.

Just teadlikkuse suurendamiseks käivitab EES-Ringlus kuuajalise e-jäätmete kampaania, kes kutsub inimesi kasutama www.kuhuviia.ee mobiilirakendust. Tolle abil leiab igaüks endale lähima koha e-jäätmete äraandmiseks.

E-jäätmetele kehtib tootjavastutus. Laiendatud tootjavastutuse põhimõtte järgi peab tootja tagama turule lastud probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise, korduskasutamise või nende kõrvaldamise. Nende tegevustega seotud kulud kannab tootja. Tootja omakorda paneb selle kulu toote hinda, mille maksab kinni tarbija. Viimane tähendab, et rakendub jäätmeseaduse teine oluline põhimõte – saastaja maksab.

Keskkonnainspektsioon kontrollib igal aastal tootjavastutuse süsteemiga mitte liitunud ettevõtteid, tagamaks, et kõik tootjad panustaksid süsteemi toimimisse. Nende kontrollide raames vaadatakse üle kogu tegevusahel, alustades kogumisvõrgustiku piisavusest, lõpetades müügikohas elektroonikajäätmete kogumise kohta jagatava infoga. 

WEEE Forum asus maailma muutma

Rahvusvahelise e-jäätmete päeva kutsusid ellu WEEE Forum (rahvusvaheline e-jäätmete tagasivõtusüsteemide ühendus) ja nende 26 liiget, kaasatakse umbes 40 erinevat organisatsiooni 20 erinevas riigis üle maailma.

WEEE Forum on Brüsselis asuv (asutatud 2002) rahvusvaheline mittetulundusühing, kuhu kuulub 36 mittetulunduslikku tootjavastutusorganisatsiooni. Need tootjavastutusorganisatsioonid asuvad Euroopas, Austraalias ja Põhja-Ameerikas, olles kõige suurem katusorganisatsioon omasuguste seas.

2016. aastal raporteerisid WEEE Forumi liikmed 2 100 000 tonni elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumisest, nõuetekohasest käitlusest ja ringlussevõtust.

EES-Ringlus tegutseb aastast 2005 ja on loodud elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate poolt neil lasuvate tootjavastutuse kohustuste täitmiseks. Liikmeskonda kuulub cá 120 liiget.

E-jäätmete lammutamine WeeRec OÜ tehases Kiiul. Pildistas Katrin Jõgisaar.
E-jäätmete lammutamine WeeRec OÜ tehases Kiiul. Pildistas Katrin Jõgisaar.
Infograafik e-jäätmete tekkest ja käitlemisest Eestis. Koostas Katrin Jõgisaar, Bioneer.
Infograafik e-jäätmete tekkest ja käitlemisest Eestis. Koostas Katrin Jõgisaar, Bioneer.