Ettevõtja ja ingelinvestor Kristjan Raude juhitud 1MTN Nation OÜ eesmärgiks on taastada 1 miljon hektarit maad Aafrikas aastaks 2030, luua tuhandeid töökohti ning panustada süsinikkrediitide müügi abil kohaliku eluolu parandamiseks. Esimesed 300 hektarit bambust istutati aprillis.

  • Ettevõtlus
  • 8. mai 2023
  • Foto: Esimesed 300 hektarit bambust on juba istutatud. Pixabay

1MT Nation OÜ (1MTN) nime tähendus on eesti keelde lahti kirjutatuna one million tonne nation. See mõtestab nii eesmärki teostada projekte, millest iga projekt eemaldab vähemalt 1 miljon tonni süsnikdioksiidi atmosfäärist kui ka keskenduda tulemuslikkusele kliimamuutuste leevendamiseks ja tugevale sotsiaalsele mõjule piirkondades, kus tegutsetakse.

Kristjan Raude on n-ö mõjuettevõtlusega tegelenud alates 2008. aastast. 1MTN ärimudel juhindub jätkusuutliku ja vastutustundlike põhimõtete (ESG) rakendamisest ning säästva arengu eesmärkidest.

„Pikaaegne ettevalmistus ja sobivate maade ning maaomanike leidmine on kandnud vilja ning aprillis istutasime Ida-Aafrikas, Ugandas esimesed 300 hektarit bambust ning aktiivne tegevus jätkub nii Ugandas kui ka Keenias,“ lausus Kristjan Raude. „Protsess on olnud pingeline, väljakutsete rohke ja inspireeriv samaaegselt. Olen veendunud, et meie tugev eristuvus seisneb esiteks rahvusvahelises ja tunnustatud tipptegijatest meeskonnas, kes on moel või teisel jätkusuutlikkuse, mõjuettevõtmiste ja loodushoiuga tegelenud ka varem ning asjaolus, et me oleme tegevad kohalikus riigis nii kohalike meeskonnaliikmetega kui ka grupi tasemel tiimiga. Me kasutame kõrgel tasemel tehnoloogiat sh satelliittehnoloogiat näiteks maa-alade kaardistamiseks ja panustame uute tehnoloogiate väljatöötamisse ka edaspidi,“ sõnas Kristjan Raude.

Aafrikas on rohkem kui 65% tootlikust maast degradeerunud nii kliimamuutuste tagajärjel kui ka metsa hoolimatu mahavõtmise tõttu. 1MTN on alustanud kahjustunud maade taastamist, istutades koostöös farmerite ja maaomanikega kohalikke bambuseliike, et tagada kestlik ja piirkonnale omane looduslik ökosüsteem.

Bambus on üks parimaid looduslikke kliimamuutuste leevendajaid, kuivõrd on ligi 40% parem süsinikdioksiidi siduja kui keskmine puu. Mõned bambuse liigid kasvavad ligi 1 m päevas, selle juured parandavad ja taastavad pinnase kvaliteeti ning jätkusuutlik ning kiirelt taastuv taim on väärtuslik ka kohaliku kogukonna elujärje parandamiseks. Maade taastamise ja bambuse istandustega kavandab 1MTN eemaldada atmosfäärist vähemalt 100 miljonit tonni süsinikdioksiidi.

1MT Nation OÜ (1MTN) on looduspõhiste ja kõrge kvaliteediga süsinikkrediitide arendaja (Carbon Dioxide Removal)  Aafrikas, mille eesmärgiks on taastada kahjustunud maid istutades bambust, luues tuhandeid töökohti, toetada kohalikke kogukondi ning pakkudes suurkorporatsioonidele looduspõhiseid süsinikdioksiidi eemaldamise krediite. 1MTN peakorter asub Tallinnas ning allüksused Kampalas ja Nairobis. Lisainfo: www.1mtn.com