Alates 1. jaanuarist 2021 alustab Politsei- ja Piirivalveamet uute passide väljastamist. Reisidokumentidesse kantavad andmed jäävad samaks, ent uueneb passide kujundus ja turvaelemendid.

Pass ei ole enam lihtsalt ainult dokument, vaid jutustab loo Eesti riigist läbi meile omaste elementide. Sarnaselt uue ID kaardi kujundusega tutvustatakse dokumentides läbivalt Eesti loodust ning kasutatakse Eesti brändi elemente.

Passis on tähtsal kohal ka Eesti loomad ja linnud. Nii moodustavad dokumendid - ID kaart, passid, elamisloakaart - ühtse perekonna.

Nagu ka kasutusel olevate passide puhul, on uute passide juures oluline turvalisus, sestap on uuenduslikult põiminud turvaelemendid uute passide kujunduse osaks.

Passide esimesi näidiseid tutvustatakse lähemalt novembri lõpus.