Euroopa Parlament keelustas pesuvahendite tootmisel veekogusid saastavate fosfaatide kasutamise. Läänemere vetikate vohamist piirata aitav keeld hakkab kehtima 30. juunist 2013.

"Tahaks küll hea meelega edaspidi näha, et Eesti ise tegeleb enda reostusega, mitte ei pea alati ootama Brüsseli käsku," kommenteeris Aleksei Lotman, ELF-i mereekspert.  "Europarlamendi saadikud näevad, et meri on haige, küll aga ei suuda otse enda akna alla loksuvasse lainesse kuidagimoodi näha ei Eesti keskkonnaministeerium, ei Stenbocki maja"

Eestimaa Looduse Fond (ELF) koostöös Maailma Looduse Fondiga (WWF) püüdis fosfaatide keelustamist saavutada ka läbi Läänemeremaade koostöökoja HELCOM, kuid mõned selle  liikmesmaad lükkasid oma tegevusi lõpmatuseni edasi. Eesti jättis HELCOM raames võetud kohustuse samuti täitmata, ei algatanud vastavaid uuringuid ega töötanud välja ajakava.

Pesuvahendite tootjaile tehti ettepanek vabatahtlikult fosfaatide kasutamisest loobuda, ettepanekuga nõustus enamus Eestisse pesuvahendeid sissetoovatest ettevõtetest. Kahjuks keeldusid Eesti kohalikud tootjad koostööst ettekäändel, et fosfaadivabad pesuvahendid ei pese pesu puhtaks.

Pärast Eesti ei-d oli ELF sunnitud abi otsima Brüsselist. Koostöös teiste keskkonnaorganisatsioonidega saavutati eile Europarlamendis võit: fosfaatide keelustamise poolt hääletas 631 ja vastu 18 saadikut. Keelu ajakava kohaselt peavad aastast 2013 fosfaadivabad olema kõik pesupesemisvahendid, aastast 2017 ka nõudepesuvahendid.

Pesuvahendites puhastusagentidena kasutatavad fosfaadid tagavad pesupulbri efektiivse toimimise, kuid heitveega loodusesse sattudes koormavad fosfaadid jõgesid, järvi ja Läänemerd üleliigse fosforiga, põhjustades eutrofeerumisena tuntud keskkonnaprobleemi.

Eutrofeerunud veekogus toimuvad massilised sinivetikate õitsengud, mis vähendavad vee läbipaistvust ja loomulikku ilu. Lisaks sellele tarbivad sinivetikad veest ära hapniku ja eritavad vette mürke, mille tõttu hukkuvad kalad ja suplejad saavad nahakahjustusi. Samuti vähendab eutrofeerumine veekogude bioloogilist mitmekesisust ja kahjustab ökoloogilist tasakaalu.

Suviste pikkade soojalainete ajal võivad fosfaatidest toituvad Läänemere mürgised sinivetikad vohama hakata ka supelrandades.  Kui tahta fosfaate mitte kasutada, tuleb nad asendada muude ainetega mis täidaksid samu funktsioone. Uutes, fosfaadivabades ökopesupulbrites ongi kasutusel alternatiivsed toimeained - tseoliidid ja fosfonaadid.