Kolm aastat tagasi hävitati Kadarpiku kandis meie riigi suurim hallhaigrute koloonia, kus pesitses ka 6-10 paari hõbehaigruid.

  • Bioneeri uudised
  • 22. juuli 2017
  • Ülemise foto andmed: I, Luc Viatour [GFDL www.gnu.org, CC-BY-SA-3.0 creativecommons.org or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 creativecommons.org], via Wikimedia Commons
Pildil Võiste haigrukoloonia, autor Mati Kose
Pildil Võiste haigrukoloonia, autor Mati Kose

Nagu hallhaigrud, nii pole ka nende valged sugulased Eestis kaitse all, kuna tegu on siinmail ülepea uue liigiga ning ka ülemaailmses plaanis kuuluvad need linnud "soodsas seisundis" liikide hulka. Seega anti raieluba koloonia kohta edastatud teabest hoolimata ning kohalike elanike järelepärimisele vastati, et "kõik on seadusega kooskõlas".

Praeguseks pole sellekohaseid seadusi muudetud ning Kadarpikul hävinenud koloonia stsenaarium hakkab korduma.

Suurde ohtu sattunud hallhaigrute koloonia asub Lookülas, Anija vallas umbes 2,6 hektari suurusel metsatükil. 2,2 hektari kohta sellest metsatükist on raieluba olemas ning koloonia enese suurus on 0,9 hektarit - see asub tervenisti lageraieks määratud alal. Hallhaigrud on pesitsenud selles piirkonnas mitmeid aastaid järjest ning sel aastal saadi loendamisel pesade arvuks 132.

Eesti Ornitoloogiaühing tegi raieloa suhtes kaebuse, soovides selle tagasilükkamist ning kõnealuse 2,2 hektari säilitamist "elupaigana". Võimud vastasid raieloale kahe tingimuse lisamisega, milleks olid pesapuude säilimine ja see, et raie ei tohi toimuda enne esimest juulit 2017. EOÜ hindas pesapuude säilimist mõistlikuks kompromissiks, kuid tahtis raiet veel pooleist kuni kaks kuud edasi lükata, sest haigrul on pikem pesitsusaeg.

Üldiselt võib siiski hinnata, et pesapuude säilitamine on kompromissina perspektiivitu, sest need muutuvad tormiohtlikuks ning on väheusutav, et haigrukoloonia muutunud maastikupildis säilib. Samuti tuleks välja töötada mingi lahendus tuleviku jaoks, sest võiks ju olla ka selline koht, kus haigrutel lastakse elada.

Liikumise "Eesti metsa abiks" eestvedajad kirjutasid täna hommikul lindude elupaika ohustavat raiet plaanivale metsaomanikule, paludes tal raie ära jätta ning pakkuda talle võimalus koloonia säilitamine kompenseerida - näiteks probleemse metsatüki välja ostmise näol.

Plaanis on korraldada metsatüki ja koloonia päästmiseks rahakogumiskampaania: kõik, kel võimalik, saaksid sellesse omalt poolt panustada!  Praegu pole teadametsaomaniku vastust, aga ei näe samas mitte ühtegi mõistlikku põhjendust, miks peaks ta niivõrd mõistlikust ettepanekust keelduma - metsaomanik saaks oma tulu, koloonia aga säiliks.


Lugu pärineb liikumise "Eesti metsa abiks" Facebooki leheküljelt.