Tänapäeval kõige laiemalt levinud välistemperatuuri hetkeväärtusel põhinev hoonete kütmine on saanud olulise tehnilise täiustuse. Senisest efektiivsema energiakasutuse tagab professionaalse ilmaennustuse järgi kütmine.

Rootsi firma eGain Sweden AB poolt loodud ja aastast 2003 edukalt levinud unikaalsesse kütmise kaugjuhtimise süsteemi – eGain – sisestatakse hoone soojusvajaduse seisukohalt olulised ehitustehnilised näitajad. Tuginedes päikeseenergia, õhutemperatuuri, tuule ja sademete 5 ööpäeva täpsele prognoosile määrab eGain arvutuskeskus hoones sisetemperatuuri hoidmiseks vajaliku vähima soojusenergia hulga igaks tunniks ette.

Arvutuse tulemus saadetakse õigel ajahetkel nn ekvivalentse välistemperatuuri kujul hoonele paigaldatud eGain vastuvõtja abil küttesüsteemile juhtkäsundiks tegeliku välistemperatuuri asemel. Kasutajaturvaline eGain juhtimissüsteem tagab kokkulepitud sisetemperatuuri püsimise hoones mistahes ilmaga.

Alates 2008. aasta detsembrikuust on Eestis eGain juhtimisega liitunud hoonetes kütmise energiakulu vähenenud keskmiselt 15% võrreldes eelneva kütteperioodiga. eGain kontserni kõikide klientide hoonete energiakasutus vähenes 2008. aastal 43,5 GWh võrra, mis ühtlasi tähendab ka 2500 tonni võrra väiksemat atmosfääri paisatud süsinikdioksiidi hulka.

Allikas: www.egain.se