Eesti Teaduste Akadeemia saalis tähistatakse täna konverentsiga Euroopa Liidu teaduse raamprogrammides osalemise 10. aastapäeva. Ühtlasi tehakse kokkuvõte 7. raamprogrammi hetkeseisust.

EL teaduse 7. raamprogramm on põhiliseks rahvusvaheliste teadusprojektide rahastamise vahendiks Euroopas. Aastatel 2007–2013 kestva programmi kogueelarveks on 53,2 miljardit eurot. Sihtasutuse Archimedes juhatuse liikme, raamprogrammi riikliku koordinaatori Ülle Musta kinnitusel on Eesti teadlastel 2008. aasta lõpu seisuga õnnestunud Euroopa teaduse ühisest eelarvest saada üle 400 miljoni krooni.

Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja Indrek Reimandi sõnul on raamprogrammides osalemine olnud Eesti teadusele äärmiselt kasulik. Uutest liikmesriikidest ollakse edukamate seas. Euroopa Liidu toel on käivitunud infrastruktuuri investeeringute kava ning teaduse tippkeskuste programm. Käivitumas on doktorikoolide konkurss. Raamprogrammid on õpetanud kvaliteedikonkurentsis hästi hakkama saama ning on olnud oluliseks finantseerimisallikaks ka varasematel rasketel aegadel.

Eesti teaduse maht on pidevalt kasvanud ning kasvab ka sel aastal, hoolimata üldisest majandusraskusest. Haridus- ja Teadusministeerium eraldab tänavu teadusele 1,9 miljardit krooni, Euroopa Liidult saadakse kuni miljard krooni.

Indrek Reimand rõhutas ka, et teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni peetakse praegu kogu maailmas kriisist väljumise võtmeks. Euroopa Liidu teaduse raamprogrammides osalemise 10. aastat on aga sümboolne tähistada just tänavusel Euroopa loovuse ja innovatsiooniaastal.

Ülevaateüritus „Kümme aastat teaduse raamprogramme Eestis. Vahekokkuvõte 7. Raamprogrammist“ algab kell 13.00 Eesti Teaduste Akadeemia saalis Kohtu 6.