Tänasest kuni 30. oktoobrini hindavad Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) eksperdid Eesti ettevalmistusi tuumaenergia kasutuselevõtu küsimuses põhimõttelise otsuse langetamiseks. Ekspertide järeldused esitatakse Vabariigi Valitsusele koos tuumaenergia töörühma lõpparuandega.

IAEA eksperdid annavad hinnangu, kas oleme riigina piisava põhjalikkusega läbi mõelnud kõik tuumaenergia kasutuselevõtuga kaasnevad aspektid ning kaardistanud arenguvajadused ja -võimalused. Selleks tutvuvad IAEA eksperdid sel nädalal tuumaenergia töörühma analüüsidega ning viivad läbi intervjuusid. 

„IAEA ekspertide arvamused ja soovitused annavad meile tuumaenergia kaalumise protsessis väärtuslikku teavet,“ sõnas Kliimaministeeriumi asekantsler, tuumaenergia töörühma juht Antti Tooming. „Töörühma kohustus on rahvusvaheliste standardite alusel kõik tuumaenergia kasutuselevõtuga seotud aspektid hoolikalt läbi kaaluda. IAEA ekspertmissiooni hinnang on oluline kvaliteedimärk, mis näitab, kui hästi me sellega oleme hakkama saanud,“ kinnitas ta.

Tuumaenergia töörühma lõpparuanne valmib selle aasta lõpuks. Seejärel saab Riigikogu langetada otsuse, kas tuumaenergial on Eestis tulevikku. Tuumaenergia töörühm järgis analüüsimisel IAEA juhendit „Teekaart riikliku tuumaenergia taristu arendamiseks“, mis nõuab vastuste leidmist 19 eri valdkonda puudutavatele küsimustele. Uuritud on muuhulgas tuuma- ja kiirgusohutust, keskkonnakaitset, potentsiaalseid asukohti, õiguslikku raamistikku, hädaolukordadeks valmisolekut ja radioaktiivsete jäätmete käitlust. Kõikide teemade puhul on kaardistatud hetkeolukord ning ka arenguvajadused ja -võimalused. 

IAEA ekspertmissiooni juht on aatomienergiaagentuuri tuumainfrastruktuuri osakonna vanemtuumainsener Eric Mathet. Lisaks temale on meeskonnas veel üheksa pikaajalise kogemuse ja valdkonnapädevusega eksperti.