Majaomanikel on käes viimane hetk ennetada peagi taas majakatustel ja mujal hoonetega seotud paikades pesitsevate linnalindudega kaasnevaid konflikte. Sellele saavad kaasa aidata kõik hoonete valdajad ja nende heakorra eest vastutajad.

„Linnas meeldib tihedalt koos elada nii paljudel inimestel kui ka erinevatel lindudel. Linna tõmbab mõlemaid selle keskkonnaga kaasnev turvalisus, eluks vajalike ressursside kättesaadavus ja tehiskeskkonnas kiire kohanemine. Mõistusega inimesel on võimalus suhteid oma naabritega teadlikult ja eetiliselt korrastada,“ sõnas Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.   

Linnas inimese vahetus naabruses pesitsema asunud lindude nagu eelkõige erinevate kajakate, varblaste, hakkide, kodutuvide, piiritajate ja teiste linnalindudega kaasnevad sageli erinevad huvigruppide vastuolulised seisukohad ja inimeste-lindude vahelised konfliktid.

Keskkonnaamet tuletab kõikidele majaomanikele ja -haldajatele, korteriühistutele ning teistele linnakeskkonda korraldavatele isikutele meelde, et laialdasema pesitsusperioodi eel on viimane hetk ennetada linnalindudega hiljem kaasnevaid probleeme.

Katustel, pööningutel, tehisõõnsustes, räästaalustes, rõdudel ja mujal mittesoovitavates kohtades pesitsemise vältimiseks tuleks nendesse kohtadesse lindude juurdepääs tõkestada või neid kohti varakevadel regulaarselt kontrollida ja hooldada.

Juba hiljem, pesitsemise ajal, on lindude häirimine seaduse kohaselt keelatud. Ka ulatuslikumate ehitus- ja remonditööde kavandamisel peaks varakult arvestama lindudega hiljem kaasneda võivaid probleeme. Jätkuvalt peab silmas pidama ka hooletu prügimajanduse ja lisasöötmise osa linnalindudega kaasnevate konfliktide tekkel.