Loomade eestkoste organisatsioon Loomus ja Eesti Loomakaitse Selts teevad ettepaneku võtta Euroopa angerjas Eestis looduskaitse alla.

Riigikogule
Vabariigi Valitsusele
Kliimaministeeriumile
Regionaalministeeriumile
Keskkonnaametile

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus ja Eesti Loomakaitse Selts teevad ettepaneku võtta Euroopa angerjas Eestis looduskaitse alla.


Tegemist on globaalselt kriitilises seisundis liigiga, kes on kantud Eesti Punasesse Nimestikku. Kriitilise väljasuremisohu tõttu on angerjas 2013. aastal lisatud Washingtoni konventsiooni ehk CITES-i lisadesse. Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu on soovitanud eri riikide teadlaste arvamusele toetudes igasuguse angerjapüük peatada. Euroopa Komisjon on leidnud, et angerjate taasasustamine on kasutu tegevus.


Eelnevale toetudes teeme ettepanekud:

  • Võtta Euroopa angerjas looduskaitse alla
  • Keelustada angerjate kasvandustes kasvatamine (sisuliselt nuumamine, sest angerjas kasvandustes ei paljune)  
  • Lõpetada angerjate ümberasustamine Peipsi vesikonda
  • Keelustada angerjate püük ning angerjate ja angerjatest valmistatud toodete müük Eesti aladel


Alla kirjutanud:
Loomus MTÜ
Eesti Loomakaitse Selts


LISA

Pealtnägija 25.10.2023
Kaduva maailma lävel - “Euroopa angerjast”