Täna, 09. aprillil asutati Viru-Nigula vallas mittetulundusühing Viru-Nigula Valla Toetusgrupp, mille eesmärgiks on Viru-Nigula valla majandusliku ja kultuurilise arengu edendamine tuulepargi poolt toodetud elektrienergia abil. Ühtlasi sõlmis Nelja Energia OÜ loodud MTÜ-ga annetuslepingu, mille kohaselt maksab tuuleenergia arendaja 5 krooni MWh kohta ühingu tegevuste elluviimiseks.

Asutatud mittetulundusühinguga loob Nelja Energia OÜ Eestis pretsedendi tuulest toodetud elektri tulude osalises suunamises kohaliku kogukonna arengusse. Viru-Nigula Valla Toetusgrupp saab tuuleelektri müügist laekunud tulude näol toetada näiteks energia- ja keskkonnaalaseid projekte ning sotsiaalse iseloomuga tegevusi, ja anda välja stipendiume valla noortele keskkonnaga seotud ideede elluviimiseks.

Nelja Energia OÜ juhatuse esimehe Martin Kruusi sõnul tekib vaatamata tuuleenergia keskkonna- ja inimsõbralikkusele iga tuulepargi rajamise juures varem või hiljem küsimus, mis kasu saab sellest kohalik kogukond? „On iseenesest mõistetav, et tuuleenergia arendaja panustab kohaliku kogukonna arengu huvides seal, kus arendustegevus elukeskkonda oluliselt mõjutab,“ ütles Kruus.

Nelja Energia OÜ rajas Viru-Nigulasse 24MW võimsusega tuulepargi 2007. aastal ning plaanib hetkel valda Kunda linna lähistele Ojakülla ka teist, kolme tuulikuga 6MW-list tuuleparki.

Arvestades kahe tuulepargi ligikaudu 80 000MW prognoositavat aastatoodangut, panustab elektri tootja kogukonna hüvangusse 400 000 krooni aastas.

Loodud mittetulundusühingu Viru-Nigula Valla Toetusgrupp juhatusse kuulub kaks omavalitsuse ja kaks tuuleenergia tootja esindajat.

OÜ Nelja Energia tegevusaladeks on taastuvenergeetika arendamine ja elektritootmise korraldamine nii Eestis kui ülejäänud Baltikumis. Eestis on hetkel valmis üheksa tuuleparki, koguvõimsusega 106,4 MW ning peatselt algavad ehitustööd Paldiskis ja Aseris. Lisaks on kogu Baltikumis arendamisel tuuleparke ligikaudu 300MW ulatuses.