30.05 võõrandas amet tšau-tšau tõugu koerad. Loomade elu ja tervis oli ohus. Koerad võõrandati varjupaikadele, kus nende eest kantakse hoolt.

  • Loomakaitse
  • 8. juuni 2024
  • Foto: Koera sunniti elama sellistes tingimustes / PTA

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialisti Carol Laurimaa sõnul võõrandas amet pea pooled koerad, sest loomadele ei võimaldatud vajalikku ravi.

„Loomadel oli erinevaid tervisehädasid, mida omanik vaatamata ettekirjutustele ei täitnud, vaid jättis loomad ravita. Seetõttu otsustati loomad võõrandada, et tagada neile vajalik ravi. Koerte silmad olid haiged ning karv pulstunud, kuivõrd õues on väga palav, siis antud tõug vajab erilist hooldamist, et karvaalune nahk hauduma ei läheks,“ selgitas Laurimaa.

Enne, kui loom võõrandatakse, antakse omanikule võimalus olukorda parandada. „Antud juhul loomaomanik täitis ettekirjutusi osaliselt, ent sarnased puudused ilmnesid korduvalt,“ lisas Laurimaa. Lisaks loomade võõrandamisele alustas Põllumajandus- ja Toiduamet loomapidaja suhtes väärteomenetluse.

Loomade äravõtmine on äärmuslik meede, mida rakendatakse ainult juhul, kui ameti hinnangul on ohus loomade elu või tervis ning seetõttu pole võimalik jätta loomi senise loomapidaja hoolde. Kehtiva õiguse kohaselt on õigus loomi kontrollida, loomaomanikule ettekirjutusi teha ja loomi võõrandada vaid Põllumajandus- ja Toiduametil, milles meile osutavad tänuväärset abi mitmed loomakaitseorganisatsioonid.

Kõik loomad on tänaseks varjupaigas, kus nendele võimaldatakse ravi ning tagatakse kõik muu heaoluks. Põllumajandus- ja Toiduamet tänab Politsei ja Piirivalveameti ametnikke kohapealse korra tagamise eest.

Juhul kui märkad, et loomade elu ja tervis on ohus, siis teavita sellest Põllumajandus- ja Toiduametit vihje@pta.agri.ee.