KIKi korraldatavale tudengite energia- ja ressursisäästukonkursile Negavatt valis hindamiskomisjon välja üheksa ideed, mis jätkavad võistlemist 10 000 eurose peavõidu nimel. Lisaks neile on alates tänasest, 1. märtsist avatud rahvahääletus, mille tulemusena selguvad veel kaks projekti, mis jätkavad võistlemist järgmises etapis. Hääletada saab Negavati Facebooki lehel.

Hindamiskomisjoni häältega said finaali kolm ideed Tartu Ülikoolist, kaks ideed Tallinna Tehnikakõrgkoolist ning üks idee TTÜ Tartu Kolledžist, Tallinna Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Samuti pääses edasi Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühisidee. 

Rahvahääletusele pandi hindamiskomisjoni valikul veel kuus ideed. Kahele vakantsele kohale finaalis kandideerivad projektid TTÜ Virumaa Kolledžist, Tallinna Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Tartu Ülikoolist ning üks idee TTÜ Tartu Kolledži ja Tallinna Tehnikakõrgkooli ühiselt meeskonnalt. Oma lemmikut saab valida Negavati Facebooki lehel, vajutades eelistatud projektile like. Hääletus kestab kuni naistepäeva, 8. märtsini.

Teises voorus ootab tudengeid ees ideede edasiarendamine koostöös mentorite ja partneritega ning vajadusel täiendavate partnerite leidmine. Maikuuks arendatakse parimatest ideealgatustest välja reaalselt elluviidavad projektid. Lõplikud võitjad selguvad mai lõpus toimuval finaalüritusel Rakveres.

Energia- ja ressursisäästukonkursile Negavatt laekus sel aastal rekordiliselt üheteistkümnest koolist 55 ideed. Konkursi auhinnafond on 45 000 eurot ning seda rahastatakse KIKi keskkonnaprogrammist.

Finalistid
Miinus 1° (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Kanalisisene vertikaalne tuulegeneraator (Tallinna Tehnikaülikool)
SmartVent (TTÜ Tartu Kolledž)
Energiasääst tualettruumides (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Karbiketrajad  (Tartu Ülikool)
Päikesega töötav jahutussüsteem (Tartu Ülikool)
Tark Valgustus (Tartu Ülikool)
Kõik ülikooli biojäätmed kompostiks kämpuse haljastusele! (Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool)
Loobu topsingust! Puhtama kohvijoomise nimel (Tallinna Ülikool)

Rahvahääletusel
Luminofoorlambid asendada LED Torudega (TTÜ Tartu Kolledž ja Tallinna Tehnikakõrgkool)
Energy Saving Water Closet (TTÜ Virumaa Kolledž)
Terviseraja mõju psüühikale (Tallinna Ülikool)
Niitmismaaniast vabaks! (Eesti Maaülikool)
Rattaga kooli! (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Isepuhastavad Petri tassid (Tartu Ülikool)

Konkurssi Negavatt toetavad Elering, Eesti Pandipakend, Skeleton Technologies, 4Energia ja Estonian Cell. Kaasa mõtlevad SA Tallinna Teaduspark Tehnopol, TÜ Ideelabor, Prototron, Eesti Arengufond, Startup Estonia (SUE), Bioteaduste Üliõpilaste Selts, Mektory, ABB, Uber, La Muu, Best, Eesti Energia ja TalveAkadeemia.

Konkursi eesmärk on tõsta energia- ja ressursialast teadlikkust ning innustada tudengeid välja pakkuma lahendusi, mis aitavad ülikoolides energiat või ressursse säästa. Ideeks võib olla nii toode, teenus, tehnoloogiline lahendus, meetod kui ka kampaania, mis muudab mõtteviisi ja seeläbi ka käitumist. Eesmärgiks on, et ideedest sündinud projektide rakendamisel hakkavad tudengid säästma enam energiat ja ressursse. Konkursi koduleht www.negavatt.ee.