Eesti seni suurim ja terviklikum suhteuuring „Turvalised suhted pereringis, tööl ja väljaspool“ jätkub tänasest kodukülastuste ja veebiintervjuudega. Statistikaamet kutsub kõiki, kes on saanud kutse uuringus osaleda, seda kindlasti tegema, et saada tervikpilt Eesti inimeste suhtemustritest.

Tänaseks on laiaulatuslikule uuringule veebis vastanud üle 2500 inimese, vastuseid vajatakse aga veel enam kui 5000 eestimaalaselt. „Kui seni sai vastata internetis, siis nüüd lähevad meie küsitlejad valimisse sattunud inimesi kodudesse külastama. Vastaja saab siiski ise otsustada, kas soovib intervjuu läbi viia küsitlejaga kohtudes, Skype’i intervjuuna või täites veebiankeedi,“ rääkis statistikaameti suhteuuringu projektijuht Jana Bruns.

Projektijuhi sõnul on valimisse kuuluvate inimeste vastused olulise tähtsusega, et kaardistada Eesti inimeste tegelik heaolu ja turvalisus suhetes. „Eestis on seni uuritud eelkõige füüsilist vägivalda ja ahistamist, mis on kahtlemata oluline, kuid see on jäämäe tipp. Vägivald võib aga olla nii emotsionaalne, füüsiline, seksuaalne kui ka majanduslik ning alati ei ole seda lihtne ära tunda. On põhjust arvata, et kannatajaid on meil tegelikult rohkem, kui praegune statistika seda näitab,“ ütles Bruns.

Tervikpildi mõistmiseks kogub statistikaamet vastajate privaatsust täielikult kaitstes kokku elanike kogemustele tugineva info vaimse ja füüsilise kiusamise, ahistamise, jälitamise ning peidetud vägivalla kohta inimsuhetes nii koduseinte vahel kui mujal. Samuti heidetakse valgust abi otsimise praktikatele ja selle kitsaskohtadele.

„Uurime inimeste kokkupuuteid väärkohtlemisega nii praeguse kui endiste partneritega, aga ka töökollektiivis, koolis, samuti lapsepõlves või muul ajahetkel kogetut. Panen südamele, et kõik, kes said kutse uuringus osaleda, seda kindlasti ka teeks,“ lisas Bruns.

Uuringutulemuste abil saab tõsta nii iga inimese kui ühiskonna heaolu ning parendada vägivallaennetust ja abi pakkumist Eestis. „Muuhulgas soovime hinnata, kui kaugel on Eesti oma inimõiguste ja sotsiaalpoliitilises arengus ning milline on meie positsioon teiste Euroopa riikidega võrreldes. Kuna sama uuring viiakse läbi ka teistes Euroopa Liidu riikides, saame luua võrdluspildi,“ selgitas Bruns.

Suhteuuringu osalejad valiti rahvastikuregistrist 18–74-aastaste elanike hulgast juhuvalikuga. Selleks, et tulemusi laiendada kogu elanikkonnale, pöördus statistikaamet 16 700 inimese poole, vastuseid vajatakse vähemalt 8000 inimeselt. Küsitlus algas 2021. aasta sügisel ja kestab kuni augusti lõpuni, kokkuvõtte uuringutulemustest avaldab statistikaamet 2023. aasta esimeses pooles.

Suhteuuringu näol on tegemist äärmiselt konfidentsiaalse uuringuga. Kogutud andmeid töödeldakse ja kasutatakse ainult üldistatud kujul ega seostata mitte mingil viisil küsimustiku täitjaga. Lisateavet uuringu kohta leiab statistikaameti veebilehelt ja saab küsida kas klienditoe e-posti aadressil klienditugi@stat.ee või telefonil 625 9300.