Täna, 7. novembril, algab taas Energiasäästunädal, mille raames toimub ligi 40 energiasäästu-teemalist sündmust üle Eesti.

Energianädal saab avalöögi 7. novembril kell 12.30 Riigikogus, kus Riigikogu liikmed panevad proovile energiasäästu valdkonnas oma teadmised ja selgub kõige energiasäästuteadlikum fraktsioon.

Energiasäästunädala korraldaja ja Teadusaasta 2011/2012 saadiku Mikk Saare sõnul on ettevõtmise eesmärk teadvustada igapäevast energiasäästu kui  igapäevaelu osa ja anda praktilisi soovitusi tarbijale energia säästmiseks. „Täna tarbivad inimesed energiat rohkem kui eales varem. Ressursse selleks aga on üha napimalt, energia hind pidevalt kasvav ja energiasääst seetõttu aina olulisem. Kui esmalt tundub, et nutikad lahendused on eelkõige hoone küttekulude vähendamiseks, siis tegelikult on palju teisi lihtsaid ja sageli pelgalt käitumise muutmisest tulenevaid energiasäästu võimalusi. Ja neid võimalusi on igaühe kodus,“ rääkis Saar. 

Energisäästunädalal  räägitakse huvilistele muuhulgas mitmete seminaride raames energiasäästlikust elustiilist, tutvustatakse majade ning korterite energiasäästlikumaks muutmise võimalusi ning  energiasäästlikku ehitust, toimub konverents  taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine (TEUK 2011), kaubanduskeskustes saab tutvuda elektriautode väljapanekuga. Samuti pärjatakse energiatarkade  kooliõpilaste energiasäästunädala videokonkursi võitja auhinnaga.                                           

Energiasäästunädalat korraldavad Tartu Regiooni Energiaagentuur, KredEx, Eesti Energia, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tartu Teaduspark, Eesti Korteriühistute Liit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Swedbank ja Säästva Eesti Instituut.

Teadusaasta on SA Archimedese ja Haridus- ja teadusministeeriumi poolt algatatud projekt, mille raames toimub enam kui 150 üritust üle Eesti, koostöös enam kui 35 partneriga. Teadusaastal on 26 saadikut erinevatelt teadusaladelt.