Sotsiaalkindlustusamet maksab täna toetust 468 inimesele, kes aitasid likvideerida Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgi. Täna makstakse ka represseeritud inimeste toetust 9513-le inimesele.

Mõlema toetuse suurus on 230 eurot ja amet maksab neid kord aastas jaanuaris. „Sünnijärgsetele Eesti kodanikele makstakse represseeritu toetust, ka Tšernobõli katastroofi likvideerimise eest, juba viimased 15 aastast. Eelmisel aastal hakati Tšernobõli aatomielektrijaama avarii likvideerijate toetust maksma ka mittekodanikele,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Katrin Välling.

Tšernobõli aatomielektrijaama avarii likvideerijatele maksti toetust esmakordselt möödunud aasta aprillis. Toetus on mõeldud sunniviisiliselt tuumakatastroofi tagajärgi likvideerima saadetud kodakondsuseta inimestele ja naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse saanud inimestele. Tingimus on, et nad elavad täna ja elasid ka enne Tšernobõli katastroofi Eestis.

„Kui on keegi, kes toetust ei saa, kuid vastab toetuse saamise tingimustele, siis palume neid inimestel endast meile märku anda,“ lisas Välling.

Rohkem infot tuumakatastroofi likvideerija toetuse kohta ja taotlusvormi leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Represseeritu toetuse kohta saab infot.