Tallinna linnavalitsus võttis vastu Tallinna lemmikloomaregistri põhimääruse muutmise, mille jõustumisel tuleb kanda registrisse kõik omavalitsuse territooriumil peetavad lemmikloomad.

Seninene Tallinna koerteregister nimetatakse ümber kõiki loomi sisaldavaks Tallinna lemmikloomaregistriks.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul tuleneb lemmikloomaregistri pidamise kohustus eeskätt loomatauditõrje seadusest, kuid Tallinna registri oluliseks eesmärgiks on koguda teavet linnas peetavate lemmikloomade kohta ja hõlbustada ära jooksnud lemmiklooma tagastamist omanikule.

"Kui Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi tuleb registrisse kanda üksnes koerad ja kassid, siis uue Tallinna lemmikloomaregistri põhimääruse kohaselt kogutakse andmeid ka teiste lemmikloomade kohta."

Uuenenud registrisse on lisatud varjupaiga moodul, et pidada arvestust varjupaika jõudnud loomade ning neile tehtud protseduuride üle, samuti jälgida loomade liikumist ja koguda statistilisi andmeid.

Lemmikloom on seaduse kohaselt inimese poolt isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom. Määruses käsitatakse lemmikloomana ka eriülesannete täitmiseks treenitud looma, keda kasutavad näiteks nägemispuudega inimesed või politsei- ja piirivalveamet.

Lemmiklooma kiipimise järel saab lisada looma andmed registrisse. Tänavu mai lõpuks oli registrisse kantud 64 185 lemmiklooma.
Lemmikloomaregistri arendamise, hooldamise ja pidamise kulud katab Tallinna linn.