Aasta tagasi Tartu tantsuklubis toimunud teemaõhtu „Tantsuks laulmine“ osutus väga vaheldusrikkaks ja põnevaks, kus lauldi tantsulaule ja mängiti laulumänge pausideta 5 tundi jutti. Seoses sellega tekkis julgus ja vajadus taaskord nautida laulude saatel tantsimist. Ühtlasi tähendab see teema seda, et pillimäng kõlab Tiigi seltsimaja suures saalis alles tantsuklubi 4. tunnist või pärast südaööd. Võimalik, et ka lühikeste settidena varemgi, kui mehed tunnevad vajadust vahepeal lasta oma häälepaeltel pisut puhata. See on oluline info peamiselt muusikute jaoks, kes planeerivad valverahvamuusikutena tantsuks mängida nagu tavaliselt. Tantsuklubisse on tagasi tantsuks laulma kutsutud Jaan Sarv ja arhailise meestelaulu ansambel Lüü-Türr.

Lüü-Türr on Arukülas 2012. aasta juunis asutatud arhailise meestelaulu ansambel. Lauldakse põhiliselt regilaule Põhja-Eestist, Lääne-Eestist ja Lõuna-Eestist, aga ka uuemaid rahvalaule, tantsulaule ja lorilaule kõikjalt Eestist. Ansambli laululaegas on põhjatu ja mitmekesine ning nende meeste repertuaaris olevatest lauludest on pidevas kasutuses sadade kaupa laule. Ansambli nimi Lüü-Türr on öösorri üks paljudest rahvapärastest nimedest ja nagu öösorri laulgi on meestelaul selgelt äratuntav ja väga vali. Laulurõõm on see, mis sunnib neid mehi õhtuti kodust välja tulema ja koos laulma. Vanade laulude laulmisest saadav emotsioon on võimas ning oma suurt laulurõõmu on ikka ja jälle tore teistega jagada.

Suur rõõm on võõrustada neid mehi taaskord Tartu tantsuklubis. Tartu tantsuklubisse tulevad Lüü-Türri ridades tantsuks laulma: Alari Kruusvall, Andrus Rähni, Erik Sikk, Guido Liiskmann, Jaan Palu, Jako Reinaste, Kalmer Kaasiku, Olev Rähni, Tiit Reeder ja Tiit Saare. Lüü-Türr on varemgi erinevatel tantsuõhtutel tundide kaupa tantsuks laulnud koos Jaan Sarvega, kes laulab meelsasti ise väga palju uuemaid rahvalaule ja tantsulaule ning aeg-ajalt saadab meestelaulu oma karmoškamänguga. Jaan Sarve repertuaar on saanud aastate jooksul olulist lisa Harju Meeste ja Lauri Õunapuuga koos lauldes, kuid oma vanemate käest kuuldud rahvalaule on Jaanile meelde jäänud juba lapsepõlvest. Tantsuks mängimise huvi tõttu on erilist tähelepanu saanud just tantsu saateks sobivad laulud. Seega staaži rahvalaulude laulmisel on Jaanil nüüdseks kogunenud omajagu ja tema repertuaar on eriti paslik just tantsuklubisse. 

Tutvumiseks lühiklipp 25. jaanuaril 2017. aastal toimunud Tartu tantsuklubi teemaõhtust "Tantsuks laulmine":

Tartu tantsuklubis kõlab õhtu jooksul peamiselt 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi esimese poole külapidude tantsumuusika erinevatest Eesti piirkondadest. Paljud tantsud on tuttavad ja tantsijate poolt armastatud või jätkuvalt pelgalt tuttavlikud. Kel on huvi ja soovi, saab kohapeal tantse õppida tähelepanelikult tantsuõpetajaid kuulates ja teisi tantsijaid jäljendades. Õhtu jooksul kõlavad uuemate rahvalaulude seast õpetlikud lorilaulud ja kurblikud armastuslaulud mitmesugustest tunnetest ning muud laulud põnevatest elujuhtumistest. 

Kõik rahvamuusikasõbrad on teretulnud Tartu tantsuklubisse lustima – nii tantsima, laulma kui ka mängima. Mõistlik on enda heaolu tagamiseks kaasa võtta häid tuttavaid, vahetusjalanõud ja miks mitte ka külakosti ühisele teelauale.

Pilet 2 eurot; osalemine on tasuta pillimängijatele, lastele ja rahvarõivastes külastajatele.

Tartu tantsuklubi toimumisajad ja teemad hooajal 2017/2018 kell 20.00–24.00 Tiigi seltsimajas (Tiigi 11, Tartu):
31. jaanuaril Tartu tantsuklubi: Tantsuks laulmine;
28. veebruaril Tartu tantsuklubi: Viiulid;
28. märtsil Tartu tantsuklubi: Tulused tantsitavad;
25. aprillil Tartu tantsuklubi: Akordionid;
30. mail Tartu tantsuklubi: Sõpradega suveootuses.

Tartu tantsuklubi toimumist toetavad SA Tartu Kultuurkapital, Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital ja Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp.