Välisministeerium toetab 30 000 euroga üleeuroopalist maailmaharidusprojekti GLEN Eesti 2011, et tõsta Eesti noorte teadlikkust arenguriikide olukorrast ning toetada viie noore vabatahtliku osalemist arenguprojektides Etioopias, Keenias, Tais, Lõuna-Aafrikas ja Gruusias.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on noorte inimeste lähetamine lühiajaliseks tööks arengumaadesse tõhus viis Eestis teadlikkuse tõstmiseks arengumaade probleemidest ning jõupingutustest nende lahendamisel.

“Projekt GLEN Eesti 2011 on vastuseks Eesti noorte seas üha kasvavale huvile vabatahtliku töö ja arenguriikide vastu,” ütles välisminister. “Nii saavad praegu viis vabatahtlikku koostöökogemuse võõras kultuuris ja riigis,” lisas Paet.

Välisministri sõnul osalevad vabatahtlikud sel aastal Etioopia naisettevõtluse toetamise projektis, HIV/AIDS ennetustöös Keenias, Tais meremustlaste kogukonna arendamisel, Lõuna-Aafrikas kliimamuutuste konverentsi ettevalmistamisel ning Gruusias meedia abil kodanikuühiskonna arendamise projektis.

Paeti sõnul lisandub GLEN projektidega Eesti kodanikuühendustele teadmisi sihtriikide oludest ja koostöövõimalustest.

Üleeuroopalise maailmaharidusprojekti GLEN eemärgiks on edendada solidaarset, õiglast ja säästlikku maailmakäsitlust Euroopa noorte seas, kasutades selleks arenguriigis tehtava vabatahtliku töö kogemust. GLENi partnerorganisatsioonide tegevusvaldkondadeks on teavitustöö arengumaade probleemidest ja riikide vastastikusest sõltuvusest, mõjust ja tagajärgedest.