Alljärgneva loo autor Ylle Pehk on sündinud, kasvanud ja omandanud kõrghariduse Eestimaal, Tallinnas. Pikemat aega on ta elanud ja õppinud ka Saksamaal. Kölnis Saksa Spordiülikoolis omandas Ylle magistrikraadi rahvusvahelises spordijuhtimises. Saksamaal kohtas Ylle oma õpetajat Alba Mariat kellega rändas maailma erinevais paikades Brasiilias, Peruus, Indias, Nepaalis ja Sahaaras. Ylle elab Terra Mirimi kogukonnas Brasiilias alates 2006 aastast.

Terra Mirimi (TM) kogukond elab ja töötab üheskoos jagades ümberõppimise, eluväärtuste ning –mõtte ümberhindamise ja uuesti ületöötamise protsessi, eesmärgiga muuta igapäev ühiseks teadlikult elamise pühaks toiminguks. Ühtekokku elab TM-is 25 elanikku, enamus brasiillased, on ka inimesi kaugemalt. Kogukonnas tehtav töö on vabatahtlik või siis väikese rahalise tasuga, mis tingib seda, et suurem osa kogukonna liikmeid töötavad ka väljaspool TM-i, et ennast ja organisatsiooni oma paljude sotsiaalsete projektidega ülal pidada. Unistame ühel päeval täielikult elatuda sellest, mida toodame ja teenime kogukonnas.

TM külalistemajad

TM võtab vastu huvilisi nii ümberkaudsetest küladest kui ka kogu maailmast, olenemata religioossest maailmavaatest. Vastavalt inimese taotlusele ja eesmärgile on igaühe kogemus erinev ning ainulaadne – turvalisus ja rahu, ilu ja armastus, kohtumine iseenda ja loodusega või lihtsalt puhkus ja lõõgastumine.

Külastajatel on võimalus osaleda kogukonnas kooselamise kogemuse programmides, kus huviline integreeritakse ühisesse igapäevaellu. Igaüks võib valida, milline erinevatest tegevusvaldkondadest tema südant puudutab ning millises tegevuses ta osaleda soovib: meditatsioonid, söögitegemine, töö aias, šamaanitöö, ökoloogilis-sotsiaalsed ning kultuuri ja keskkonnakaitse alased projektid.

TM koolilapsed

TM-i missiooni elluviimisel on projektitöös kohalikul tasandil oluline osa. Praegused projektialastest tegevustest kasusaajad on ca. 3000 inimest ümbruskonna vaesest elanikkonnast.

Läbiviidavad projektid, mille üheks oluliseks iseloomujooneks on regulaarsus ja tasuta kättesaadavus, jagunevad kolme gruppi:

  • Kasvatus - Laiaulatuslik täiendava iseloomuga kasvatuse-kasvamise projekt „Õppimine koos Loodusega” on mõeldud abivajavatele lastele ja noortele. Õpitakse vaatlema, kuulama ja austama Loodust, kui suurt Õpetajat, kes igal hetkel ammendamatut tarkust jagab. Samuti korraldatakse kokkusaamisi vanematega ning koolitusi täiskasvanutele. Toimub õpetajate pidev edasikoolitus. Ökoloogiline kool kuulub alternatiivkoolide võrku ning on partnerlikes suhetes riiklike koolidega.

  • Kunst ja kultuur - TM-is on kesksel kohal igaühe loomingulisuse arendamine. Kunstilises igapäevaelus on igaühel võimalus oma ainulaadsust avada ja väljendada. Peetakse oluliseks kohaliku pärimuskultuuri taaselustamist ning väärtustamist. Seminaride ja töötubade teemadeks on erinevad tantsud (capoeira, afro-, rahu-), teater, muusika.

  • Keskkonnakaitse - Selles valdkonnas on olulisel kohal ümberkaudsete jõgede puhastamine ja kaitse, laastatud maa-alade ürgse loodusliku koosluse taastamine(koostöös naaberkülade inimestega on istutatud üle 15 000 uue puu) ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamine, mesilasperede hooldus. Lisaks noorte keskkonnakaitsealased koolitused ülalmainitud teemadel pluss kodaniku- ja keskkonnakaitseõiguse tundmaõppimine.

TM üheskoos

TM-i väsimatuks edasiviijaks on Alba Maria, keda nähakse vaimse õpetajana ning kelle intuitsioonil ja sõnadel on kogu protsessis eriline jõud. Kõike ühendavaks ja kandvaks jõuks kogukonnas on vaimsus - läbi lihtsate igapäevaste tegevuste jõuda olulise äratundmiseni - õppida tundma iseennast, kuulama oma sisemist häält, nägema ning ära tundma oma ilu, jõudu ja tarkust, et seeläbi osata ennast maailmas väljendada.

Vaatamata paljudele raskustele sai ühe unistuse seeme viljakasse mulda ning sellest on kasvanud imeilus puu, millel on õied, viljad ja tugevad juured.  Ja nii kasvab see puu, pidevas muutumises ning usus, et inimliku õnnelikolemise unistuse täitumine meie armsal Emakesel Maal on võimalik.


Lugege lisaks Ylle blogi: http://brasiiliasse.blogspot.com/.