Bioneer on juba avaldanud lühema loo Terra Mirimi kogukonna kohta. Kuna meile tuli positiivset tagasisidet ja meie lugejad soovisid teemast rohkem teada saada, siis otsustas Bioneer teha pikema intervjuu. Küsimused ja vastused avaldame järjejutuna. Täna räägime inimsuhetest ja rahateemadest Terra Mirimi kogukonnas. Püsige meiega!

Ylle Pehk on sündinud, kasvanud ja omandanud kõrghariduse Eestimaal, Tallinnas. Pikemat aega on ta elanud ja õppinud ka Saksamaal. Kölnis Saksa Spordiülikoolis omandas Ylle magistrikraadi rahvusvahelises spordijuhtimises. Saksamaal kohtas Ylle oma õpetajat Alba Mariat kellega rändas maailma erinevais paikades Brasiilias, Peruus, Indias, Nepaalis ja Sahaaras. Ylle elab Terra Mirimi kogukonnas Brasiilias alates 2006. aastast.

Kuidas teie kogukonnas lahendatakse armastuse ja inimsuhetega seotud probleeme?

Inimsuhted on üks põnevatest väljakutsetest, milleta ükski aktiivselt toimiv kogukond läbi ei saa. Inimsuhete probleemid lahendatakse kas osapoolte vahel või siis kui vajalik, gruppides või jagamiste ringides. See käib nii armusuhete kui ka tavasuhete kohta. Kui suhted väga keeruliseks lähevad, on parem võtta aeg maha ja distantseeruda.

Üks huvitav aspekt, mis puudutab inimsuhteid kogukonnas on see, et ühelt poolt ollakse rohkem „nähtav” kogukonnaliikmetele, puudub anonüümsus ning tihti pole kuskile „põgeneda”. Teisest küljest on kogukond see, kes aitab ja toetab inimsuhete probleemidest ülesaamisel.

Kohalikud koolilapsed - pildi saatis Ylle Pehk

Kuidas Terra Mirimis lapsi kasvatatakse?

Terra Mirimi kogukonnas on vanemad oma laste eest vastutavad ja tegelevad ka nende kasvatamisega. See ei tähenda seda, et lapsed kogu aeg oma vanematega oleksid. Teatud määral on nad kindlasti ka kogukonna lapsed. Kogukond loob soodsa atmosfääri oma väärtuste, füüsilise ruumi ja inimeste kohalolekuga, mis aitab kaasa laste kasvamisele.

Kogukonna üks pidevalt toimuvatest täiendava iseloomuga kasvatuse-kasvamise projektidest on Terra Mirimis asuv Ökoloogiline Kool. Õpitakse vaatlema, kuulama ja austama Loodust, kui suurt Õpetajat, kes igal hetkel ammendamatut tarkust jagab. Kogukonnas elavad lapsed saavad samuti käia selles koolis ning õppida koos kohalike lastega. Kõik lapsed käivad suure heameelega selles koolis.

Kas teie kogukonnas elavad erinevatest religioonidest inimesed? Kuidas religiooniga seotud küsimused teie kogukonnas lahendatud on?

Ei ütleks, et me kuuluksime erinevatesse religioonidesse. Küll aga elavad Terra Mirimis erineva mineviku ja tõekspidamistega inimesed, kellel on olnud ühe või teise religiooniga lähemat kokkupuutumist.

Meid kõiki ühendab Emake Loodus ja vaimsus – avatud süda, sallivus ning sisemise ärkamise harjutamine. Ma arvan, et seda võib nimetada armastuse religiooniks – see ühendab kõik teised ja teeb TM-i avatuks maailmale, olenemata religioonist.

Kuidas te ära majandate? Kas te töötate kogukonna sees või väljapool seda?

Sõltumatu, sotsiaalse ja mittetulundus-organisatsioonina on isemajandav ülalpidamine ning püsimine Terra Mirimile pidevaks väljakutseks.

Kogukond finantseerib ennast läbi kogukonnaliikmete igakuiste rahaliste toetuste, teenuste osutamise ja produktide müügi, teostatavate projektide, annetuste ning erinevate teenuste ja produktide vahetuse. Terra Mirimil kui organisatsioonil pole mingit riikliku toetust. Vastupidi, tuleb maksta riigile veel makse selle eest, et vabatahtlikult elanikkonnaga sotsiaaltööd tehakse.

On olemas nii isiklik kui ka ühisraha. Liikmed toetavad kogukonda igakuiste toetustega. Samuti jagatakse omavahel kulud, mis on seotud kogukonna vara korrashoiu ja parandamisega. Terra Mirimi juhtimismudel põhineb enamasti konsensusel.

Kogukonnasiseselt tehtav töö on vabatahtlik või siis väikese rahalise tasuga, mis tingib seda, et suurem osa kogukonna liikmeid töötavad väljaspool Terra Mirimi, et ennast ja organisatsiooni oma paljude sotsiaalsete projektidega ülal pidada. Loomulikult unistame ühel päeval täielikult elatuda sellest, mida toodame ja teenime kogukonnas.

Kaunis vaade - pildi saatis Ylle Pehk

Kas summad, mida kogukonnale makstakse on võrdsed?

Enamasti on kindel summa, mida makstakse. Kes soovib, võib maksta ka rohkem. Summad, mida makstakse, sõltuvad igakuistest kuludest.

Kas te plaanite Terra Mirimile sarnaseid kogukondi luua ka mujale?

Sellist kavatsust küll ei ole. Pigem on oluline praeguse kogukonna areng ja avardumine selles paigas, kus ta on.

Oluline on samuti, et inimesed, kes Terra Mirimiga kokku puutuvad, sellest paigast inspiratsiooni ja jõudu ammutaksid, et oma elu teadlikumaks ja rõõmupakkuvamaks muuta.

Mõned aastad tagasi loodi Saksamaal Terra Mirimi Saksamaa Ühing inimeste poolt, keda Terra Mirimi kogukond ja põhimõtted sügavalt puudutasid ja inspireerisid.

Ka Eestis on inimesi, kes on Terra Mirimis käinud või plaanivad seda külastada. Kas olete mõelnud ka Eestisse teha analoogse ühingu? Nii oleks inimestel kergem oma kogemusi jagada ja neid lahti mõtestada.

Alba Maria on suhelnud sakslastega ligikaudu kümme aastat. Saksamaal on Terra Mirimil palju toetajaid. See ühing on inimestele nagu pidepunkt. Ühing pakub ka võimalust Terra Mirimit toetada.

Ühingu asutamist Eestisse pole mõelnud. Mul on hea meel, kui Eesti inimesed Terra Mirimi külastaksid.

Kas peale teie on veel eestlasi Terra Mirimis viibinud?

On küll. Selle aasta märtsis käis meil üks grupp Eestist. Rahvale väga meeldis.

Kus kohast saab TM kohta infot?

TM-i kodulehel internetis www.terramirim.org.br saab lugeda TM-i kohta inglise keeles. Eestikeelset infot TM-i ja reisivõimaluste kohta on aadressil: www.brasiiliasse.blogspot.com.