Enamasti on keskkonnakaitsjatel head eesmärgid. Kahjuks mõned keskkonna- või loomakaitsjad lähevad oma tegudes ja ideedes äärmustesse. Vägivald ei aita jõuda eesmärgile, vaid rikub kogu valdkonna mainet. Täna räägibki bioneer ökoterrorismist.

Mõiste üle alles vaieldakse

Ökoterrorismi (ecoterrorism, eco-terrorism) kutsutakse ka roheliseks terroriks. Tegemist on vägivaldse poliitilise tegevusega, mille eesmärgid on seotud kas keskkonnakaitsega, loomakaitsega või ökoloogiaga. Ökoterrorism on uudissõna, mille täpse tähenduse üle alles vaieldakse.

Tegemist on vägivalla kasutamisega süütute ohvrite või eraomandi suhtes, et saavutada keskkonnapoliitika või loomakaitsega seotud eesmärke. Samuti käib ökoterrorismi alla vägivallaga ähvardamine juhul, kui nõudmisi ei täideteta. Ähvardamise kohta kasutatakse ka väljendit ökosabotaaž (eco-sabotage).

Paul Watson, Sea Shepherd Conservation Society asutaja, näeb ökoterrorismi hoopis teise nurga alt. Tema meelest võib sellise terminiga kutsuda ka teiste liikide suhtes üles näidatud vägivalda, mis ohustab planeedi ökosüsteeme tervikuna.

Vägivallaaktid

Vägivallaaktid, mida väidetavalt keskkonnasõbralike vaadete kaitseks kasutatakse, on väga erinevad. Eesmärkide saavutamiseks kasutatakse nii väljapressimist, süütamist, asjade lõhkumist, arvutitesse häkkimist, inimestele valuaistingute tekitamist kui ka vaimset vägivalda.

Ökoterrorismi ohvriteks satuvad sageli automüügiga tegelevad ettevõtted, ülikoolide teaduslaborid, meditsiiniasutused, kinnisvara-arendajad, metsatööstused, restoranid ja karusnahku müüvad kauplused.

USA-s loodi 1970ndate aastatel palju keskkonna- ja loomakaitsegruppe. Osad neist muutusid kahjuks ajapikku vägivaldseteks. Viimase kahe kümnendi jooksul on keskkonna- ja loomakaitsega seotud äärmusrühmitused ainuüksi USA-s põhjustanud kahju üle 100 miljoni dollari.

Vägivallaaktides kannatajateks osutuvad inimesed, kes töötavad ettevõtetes, mille tegevus vägivaldsetele gruppidele ei meeldi. Näiteks USA-s on süüdatud korduvalt kiirtoidurestorane. Füüsiliselt ja vaimselt saavad aktsioonide käigus kannatada kiirtoidurestoranide lihttöölised. Omanikele tähendab süütamine rahalist kahju. Vägivald jääb vägivallaks. Üllas eesmärk vägivalda ei õigusta.

Valed vahendid ja täitmata eesmärgid

Mõnikord on kahjud, mis firmadele tekitatakse üüratud. Näiteks 2003.aastal 1.augustil San Diegos põletati The Earth Liberation Front liikumise poolt maha arenduse all olev hoonete kompleks (La Jolla Crossroads Complex). Terroriakti kahjuks hinnati 50 miljonit dollarit. Tulekahjut põhjendati lohaka arendustööga, aga inimesed nägid ainult rüüstamist, mis olukorda arvesse võttes, oligi õige.

Kõigest 3 nädalat hiljem kahjustasid sama liikumise pooldajad Californias protestiaktsiooni käigus 40 Hummerit ja sportautot ning põhjustasid kahju ligi 2 miljonit dollarit.  ELFi poolne põhjendus, et ameeriklased on paksud ja laisad, ei jõudnud inimesteni, sest autode lõhkumises nähti vaid vägivalda.

Bioneer on veendunud, et mitte ükski põhjendus ei vääri terrorismiakti. Rahu ja mõistmist ei saa saavutada läbi vägivalla ja purustuste.

Ökoterrorismiga on seostatud näiteks järgnevaid organisatsioone:

TOP 20 nimekirja suurimatest ökoterrorismi aktidest aastatel 1996-2006 saab lugeda aadressil: universityofcalifornia.edu .

Allikad: universityofcalifornia.edu, wikipedia, adl.org, washington.edu