Eesti juurtega tippmoelooja Oskar Metsavaht alustas veidi enam kui viie aasta eest ökoloogilise tasakaalu ja sotsiaalse vastutustundlikkuse propageerimist oma elukohamaal Brasiilias. Metsavahi loodud Instituto e on mittetulundusorganisatsioon, mille kaudu uuritakse nii loodussõbralikke materjale ja tootmisviise kui toetatakse maailma ühe suurima areneva riigi haridust, väikeettevõtlust ja naiste toimetulekut. Bioneerile andis intervjuu instituudi tegevjuht Nina de Almeida Braga.

Instituto e on algatanud mitmeid huvitavaid projekte, mis kõik algavad inglise keeles e-tähega. Millega instituudis täpsemalt tegeletakse ja mis on projektide sisuks?

Instituudi missiooniks on inimkonna jätkusuutliku arengu propageerimine. Meie jaoks on on olulised kuus e’d: haridus (education), Maa (Earth), keskkond (environment), energia (energy), jõustamine (empowerment) ja majandus (economics). Näiteks e-brigaadi projekti käigus innustame üksikisikuid võtma vastutust loodushoiu eest oma kätesse nii igapäevastes tegemistest kui erilistel puhkudel. Tegelikult tähendab e-brigadir olemine planeedi Maa käekäigu eest hoolitsemist ja selleks võiks ja peaks olema igaüks meie hulgast. Meie jaoks tähendab see algatus aga eeskätt seda, et püüame viia keskkonnahoiu sõnumi iga inimeseni, kes mõnes Instituto e projektis kaasa lööb. Näiteks Brasiilia randades kaubitsevatele väikeettevõtjatele jagame jätkusuutliku ärikoolituse raames ka teadmisi loodushoiust, muutes nad sel moel ökoloogilisteks rannavalvuriteks.

Kuidas ja millal Instituto e loodi?

Insituuti esitlesime avalikkusele 2007. aastal, kuid teadusuuringutega ökoloogia vallas ja jätkusuutliku eluviisi propageerimisega alustasime juba selle sajandi alguses. Instituto e looja Oskar Metsavaht mõistis, et keskkonda puudutavad teemad ei jõua suurema osani elanikest, vaid on piiratud väga kitsa sihtrühmaga. Oskar otsustas rakendada moemaailma mõjuvõimu kommunikatsioonivankri ette, et tutvustada nii ühiskondlikke kui keskkonnaalaseid väärt algatusi laiemale avalikkusele.

Oskar Metsavaht rahastas  esmalt uuringut, mis kestis terve aasta ja hõlmas kogu Brasiiliat ning mille käigus üks teadlane otsis erinevatest piirkondades ökoloogilisi ja kestlikke materjale, mida moetööstuses oleks võimalik kasutada. Sellest initsiatiivist kasvas välja üks Instituto e peamisi projekte – e-kangad tähendavad nii toor- kui töödeldud materjale, millel on nii sotsiaalne kui ökoloogiline dimensioon. E-kangaste projekti muudab unikaalseks asjaolu, et igaüks – nii indiviid kui ettevõte – võib väljatöötatud materjale kasutada, sest projekt ei taotle finantskasumit, küll aga toetame õiglast kaubandust, mille eesmärgiks on luua võimalusi rahateenimiseks ja ühiskonda sulandumiseks suurele hulgale käsitöölistele. Lisaks nimetatud suundadele soovime e-kangaste kaudu maailmale mõista anda, et moetööstus, mis ülemaailmselt on tööandjaks enam kui 30 miljonile inimesele, on tänasel päeval üks suuri keskkonnareostajaid ning vajab seepärast uuenduslikku ja jätkusuutlikku lähenemist.   

Instituto e

Tänasel päeval on trendikas rääkida keskkonnakaitsest ja jätkusuutlikkusest. Samal ajal on maailmas arvestatav hulk projekte, mis lubavad lähituleviku probleeme edukalt lahendada. Millised on Instituto e konkreetsed saavutused?

Lisaks eelpool mainitud algatustele pühendume instituudis Brasiilia randade elustiku kaitsele. Hetkel on projekt käimas kümnes rannas riigi viies erinevas piirkonnas. Samuti pakume ettevõtjatele kestlikke ärilahendusi ökoloogilise jalajälje ja keskkonnamõjude vähendamiseks, toetame õmblejate kooperatiive ning avaliku ja erasektori koostööd avaliku ruumi korraldamisel. 

Kui laialt on Instituto e tuntud Brasiilias? Mida arvavad brasiillased instituudi tegemistest ja jätkusuutlikkusest üldiselt?

Meie peakontor asub Rio de Janeiro’s ja sealsed elanikud teavad meid hästi. Instituto e on hästi tuntud ka Santa Catarina provintsi elanikele, kuna oleme selles piirkonnas mitmeid algatusi käivitanud. Sellel suvel toimunud ÜRO konverentsi Rio+20 ajal näitasime üleriigilises televisioonis kahte olulist ülekannet. E-auhindade kätteandmist ja Gescom teadusseminari vaatas teleri vahendusel kogu Brasiilia.

Instituto e
Instituto e toodab e-kangast.

Missugune rahvusvaheline tunnustus on Instituto e-le osaks saanud? Kas teil on koostööpartnereid ka Euroopas?

E-kangaste projekt pälvis suure tunnustuse Itaalia keskkonnaministeeriumilt (ingl k Italian Ministry of Environmental, Land and Sea - IMELS) kui oluline strateegiline algatus moeäris, mis on viimastel aastatel kannatanud tugevasti madalahinnalise ja vähekvaliteetse ning kehvades töötingimustes valmistatud Aasia toodangu pealetungi tõttu. Hetkel teevad Instituto e ja Itaalia keskkonnaministeerium koostööd TRACES projekti raames, mis ühendab endas sotsiaalseid ja keskkondlikke aspekte ning vastutuse võtmist ökoloogilise jalajälje eest. Projekti tõeliselt hämmastavate tulemustega saab igaüks tutvuda kodulehel  www.tracesefabrics.org.

World Wildlife Foundation’i  Suurbritannia esindus märkis Oskar Metsavahi loodud Oskleni kaubamärgi ära oma raportis kui ühe viiest “tuleviku tegijast”, rõhutades eeskätt e-kangaste projekti. Seesama algatus valiti ka ÜRO Rahvusvahelise Kaubanduse Keskuse poolt moetööstuse võtmetähtsusega projektiks. Hetkel teeme ÜRO’ga koostööd Haiti rahvastiku jätkusuutlikkuse küsimustes.

Meie koostööpartneriteks on ka UNESCO ja mitmed rahvusvahelised mittetulundusühendused, näiteks Conservation International, Earth Charter ja eelmainitud World Wildlife Foundation. Koostöös CI’ga kasutame Oskleni T-särke keskkonnateadlike sõnumite edastamiseks ning osa särkide müügitulust läheb erinevate CI algatuste toetuseks.

Ülemaailmsel Rio+20 konverentsil juunis 2012 andis Instituto e (koostöös Rio de Janeiro linnavalitsusega ja UNESCO’ga) välja e-auhinnad tunnustamaks olulisi sotsiaalseid ja keskkondlikke algatusi viimase 20 aasta jooksul pärast ECO-92 kohtumist. Kas auhinnatseremoonia oli ühekordne sündmus või plaanite auhindu välja anda ka edaspidi? Kuidas nominendid ja võitjad välja selgitati? Missugust positiivset mõju selline tunnustus võib maailmas avaldada?

Kavatseme auhinnatseremooniat iga kahe aasta järel korrata ning samal ajal korraldada seminari koos kõikide nominentidega iga auhinnakategooria teemal.

Seekord valisid võitjad välja Insituto e, UNESCO ja Rio linnavalitsuse esindajad. Jõustamise kategooria nominendid olid aga üleval meie internetilehel ning selles kategoorias sai hääle anda iga kodulehe külastaja.

Positiivne muutus, mida loodame auhindade jagamise kaudu saavutada, on eeskätt teadlikkuse tõstmine olulistest algatustest, mida kõikjal üle maailma ellu viiakse. Võitjate nimed räägivad iseenda eest: Maurice Strong, Sylvia Earle, Russel Mittermeier, Sebastiao Salgado, teiste hulgas.    

Osklen on tuntud kui luksusbränd. Kas ka Instituto e tegevus on pigem elitaarset laadi? Näiteks looduslike materjalide väljatöötamine nagu ökoloogiline siid ja kalanahk on tõenäoliselt väga kallis ning pole seetõttu taskukohane paljudele ettevõtetele ega tarbijatele. Või on Instituto e projektid siiski sellised, millest kogu ühiskond võib kasu saada?

Osklen töötab tõepoolest n-ö uue luksusega. Kuid “luksus” ei ole tingimata halvamaiguline sõna, luksus võib viidata ka üllale väärtushinnangutesüsteemile ühiskonnas. Jätkusuutlikkuse hindamine on kahtlemata üllas eesmärk, kuna selle läbi võime päästa metsi, pakkuda tuluteenimise võimalust, vähendada sotsiaalset tõrjutust ja peatada loodusressursside hävitamist maailmas. Just sedalaadi uue luksuse kaudu loodame anda tagasi tähenduse mõistetele “esteetika” ja “eetika”, mis mõlemad põlvnevad kreekakeelsest sõnast “ethos”.

E-kangad on kallid suuresti seetõttu, et näiteks Brasiilias puudub poliitiline tahe materjalitootjate toetamiseks. Logistika on keeruline ja aeganõudev ning maksud väga kõrged. Seetõttu on ka ökoloogiliste materjalide tootmine tegelikult väga kallis. Tutvustame alati iga rõiva ja materjali puhul selle saamislugu ning võime rõõmuga tõdeda, et lõpptarbijad on hakanud üha enam hindama sedalaadi lisaväärtust, mida meie tooted pakuvad.

Kuidas on moetööstus kohanenud ideede ja materjalidega, mida Instituto e pakub?

Üks võimalus järjest kasvava huvi mõõtmiseks on fakt, et kuue aasta eest, kui me e-kangaste projektiga alustasime, olid sellest huvitatud vaid vähesed väikeorganisatsioonid, kuid tänasel päeval on meil mitmeid koostööpartnereid nii keskmise suurusega kui suurettevõtete hulgas.

Millised on Instituto e tulevikuplaanid?

Meie sihiks on viia ellu insituudi missiooni ja propageerida jätkusuutlikku arengut terves maailmas!


Uuri lähemalt: www.institutoe.org.br ja www.osklen.com

22.septembril kell 10.00-13.30 toimub seminar "OSKLEN- luksusbränd arengumaalt".

Oskar Metsavahi moešõu toimub "Eesti Disainiauhinnad 2012" galal 21.septembril.