Jaapani ettevõttele müüdava saastekvoodi tulu investeeritakse energiasäästu

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks riigi kasutamata 1,6 miljoni ühiku saastekvoodi müügi Jaapani konglomeraadile Sumitomo Corporation. Müügitehingust saadav raha investeeritakse kohalike omavalitsuste ja riigi hoonete energiasäästlikumaks muutmisse, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Tegemist on järjekorras kolmanda toetuspaketiga, mis on suunatud peamiselt kohalike omavalitsuste hoonetele. Objektide valikul eelistati hooneid, kus CO2 heitkoguse kokkuhoid ja kasusaajate arv on investeeritava rahaühiku kohta suurim. Selliselt tagatakse maksimaalne tulemus CO2 kokkuhoius ja võimalikult paljusid inimesi mõjutav avaliku teenuse kvaliteedi tõusus.

Toetusi saavad koolid, lasteaiad, spordihooned, hooldekodud, rahvamajad, haiglad ja teised avalikus kasutuses olevad hooned üle Eesti. Suurima mahuga renoveerimistööd on kavas läbi viia Märjamaa Gümnaasiumis, Jõhvi Gümnaasiumis, Jõhvi Vene Gümnaasiumis, Kose Gümnaasiumis, Kuressaare haiglas, Tallinna Lastehaiglas ja Merimetsa Tugikeskuses.

Renoveerimise tulemusena väheneb energiatarbimine ning sellest tulenevalt õhku paisatav CO2 hulk. Lisaks on investeeringutel positiivne mõju hoonete sisekliimale ning töökeskkonnale tervikuna, mis aitab kaasa neis hoonetes pakutavate teenuste taseme tõusule. Investeeringud aitavad säilitada ning luua töökohti ehitussektoris ning vähendavad hoonete haldamise püsikulusid tulevikus.

Kokku renoveeritakse 106 kinnisvaraobjekti, millest 66 on haridus-, 24 kultuuri- ning 16 sotsiaalvaldkonna hoonet.

Hoonete renoveerimist korraldab Riigi Kinnisvara Aktsiaselts koos objektide omanikega ning projektide elluviimise eest vastutab rahandusministeerium.