Uuenduslikkus on see, kui uus idee võetakse kasutusse ning sellest tõuseb kasu, kirjutab IT kolledži õppejõud LINNAR VIIK. Ta rõhutab, et innovatsioon võib ja saab juhtuda igal elualal ja iga inimese läheduses. Ühiskonnas on lausa hädavajalik, et see nii oleks ning uued ideed tuleks kõikjalt ja oleks kõigi omad.

Innovatsioon on tegusõna

Innovatsioon on uue idee kasutusse võtmine, kusjuures rõhk tuleb asetada mitte niivõrd “uuele ideele”, vaid “kasutusse võtmisele”. Ideid võib meil kõigil olla iga päev kümneid, sadu, unistusi ja ägedaid uitmõtteid hulgakaupa, kuid kui palju me neist kasutusse võtame? Päriselt kasutusse – nii, et nad muudaksid maailma meie ümber paremaks kohaks, meie organisatsiooni tõhusamaks, et ideed meie kliente ja kaasamõtlejaid paremini teeniksid?

Mõned mõtted on lihtsalt ellu viidavad, mõnede realiseerimiseks on vaja enamat kui pealehakkamist, mõned ideed on kauge unistus ja utoopia. Mõtelda on mõnus, unistada on hea, kuid mõtetest olulisemad on teod – innovatsioon on tegusõna.

Innovaatilised võivad olla kõik

Innovatsiooni ehk suupärasemalt ka uuenduslikkust looritab müstiline oreool. Seda on peetud teadlaste, laboratooriumide ja kõrgtehnoloogia pärusmaaks – uued ja eelkõige kuskil mujal valmistatud tehnoloogiad, mida kasutavad kõrgelt haritud ja koolitatud spetsialistid. Näiteks metsatuka vahelt kaugusesse paistev mobiilsidemast või uus tuulegeneraator.

Inimene tunneb, et ise küll sellist ei oskaks valmis teha, see on mastaapne, kallis ja natuke müstiline, igal juhul kellegi teise, mitte minu igapäeva tööde ja toimetamistega seotud asi. Jah, ka kõrgtehnoloogia arendamine ja levik võib olla üks innovatsiooni väljundeid, kuid see ei ole kõik.

Kuidas aga kaasata innovatsiooni enamiku inimeste teadmised, oskused ja loomevõime? Tuleb innovatsiooni mõiste “natsionaliseerida”, muuta ta kõigi omaks.

Innovatsioon võib tähendada seda, et me pakume oma kasutajatele uut teenust või uut toodet – raamatukogu teavitab soovitud raamatu olemasolust lugejat lühisõnumiga mobiiltelefonile, kohalik toitlustaja viib sooja lõuna soovi korral tellijale kohale. Innovatsioon tähendab ka seda, et me teeme sama asja, kuid uuel viisil – laenutatud raamatuid saab raamatukogule tagastada ka kohalikus bensiinijaamas ööpäevaringselt. Nii uue teenuse kui ka uut moodi pakutava teenuse näidete puhul on täidetud innovatsiooni põhikriteeriumid – uus idee on kasutusse võetud, seda kasutatakse ning tõenäoliselt sünnib täiendavat tulu nii kasutajatele kui teenuse pakkujale.

Eduka innovatsiooni jaoks on oluline uuenduslikkust soosiv keskkond. Kui meie ettevõttes jagab käske ülemus ning alluvate rolliks on ülesandeid täita ja mitte seletada, jääb töötajate loomevõime kasutamata. Avatud, regulaarselt toimuvad arutelud, kus uusi ideid välja pakkuda ning neist ühiseltparimad välja valida ning koos ellu viia, on stimuleerivad kogu organisatsiooni jaoks.

Kui uurida inimestelt, kas neile meeldib võimalus panustada oma ametist sõltumata organisatsiooni arengusse, siis vastus on jaatav. Võimalus luua tulevikku stimuleerib kõiki, tippjuhtide soov monopoliseerida uuenduslikkus enda pärusmaaks ahendab uute ideede mahtu ning kahandab uuendustele kaasa mõtlejate hulka.

Ole valmis õppima oma vigadest

Millegi uue tegemine tähendab võimalikku ebaõnnestumist isegi siis, kui paljud teised on sama asja juba varem teinud. Meenutage, kuidas õppisite ise jalgrattaga sõitma – kuigi seda oskasid miljonid inimesed enne meid, tuli ikka “uue idee kasutuselevõtt” omandada läbi vigadest õppimise.

Enda vigadest, sest teiste vigadest jalgrattaga sõitma õppimisel kasu pole. Seejuures ei karistanud teid ebaõnnestumiste eest keegi, kui õppisite seda innovatsiooni – jalgrattaga sõitma õppimist. Iga uue idee elluviimisel võib tekkida vigu, mida esmapilgul ei osanud märgata. Tähtis on oma vigadest õppida ja edasi liikuda.

Mitte kampaania, vaid igapäevane rutiin

qbik
Fotol: Qbik on tore eestimaine disainiobjekt. Innovatsiooniks on seni ebaseksika pimedate toodangu väärtustamine uuel viisil.

2009 on Euroopas loovuse ja innovatsiooni aasta. Majanduses ning ühiskonnas laiemalt levib veendumus, et edukamad ning inimesi kõrgelt väärtustavad on organisatsioonid, kus uuenduslik mõtlemine ning uute ideede elluviimine on kesksel kohal. Innovatsioon aitab ettevõtetel tihenevas konkurentsis läbi lüüa, loob uusi töökohti ning väärtustab olemasolevaid töökohti kõrgemalt.

Euroopas on innovatsiooni teema seotud eelkõige meie majanduse konkurentsivõimega.
Püütakse soosida ettevõtlikkust ning kaasata uuenduslikkusesse enamal määral osalejaid. Aastaga muutust ei saavuta – uuenduslikkus ei ole kord aastas või kord kuus toimuv tegevus, vaid organisatsiooni kultuuri läbiv hoiak, meelelaad.

Eestis on ettevõtted ja inimesed olemuselt uuenduslikud, kuid tihtilugu ei osata seda rakendada oma organisatsiooni eesmärke teenivateks tegevusteks ning kaasata oma ideede elluviimisesse ülejäänud kolleege. Ühiselt suudetakse aga enam ning tulemus on alati parem.