Bayer tahab kasvuhoonegaasina tuntud CO2 muuta kasulikuks tooraineks. Tänu uudsele protsessile saab energiatööstuse kõrvaltoote CO2 ühendada plastidesse, kus see hakkab osaliselt asendama naftat, mille defitsiit üha enam suureneb. Esimeste toodete turuletoomine on kavandatud 2015. aasta algusesse.

Elektrijaama korstnatest väljuv süsihappegaas ei pruugi tulevikus enam lihtsalt atmosfääri haihtuda. Uurimisprojekti „Unistuste tootmine” (Dream Production) eesmärgiks on kasutada CO2 kvaliteetplasti – polüuretaani valmistamiseks. Polüuretaani sisaldub paljudes igapäevastes toodetes, nagu polster, spordivarustus ja autokomponendid.

Projektis kasutatav süsihappegaas pärineb Kölni lähedal (Lääne-Saksamaal) asuvast pruunsöeküttel töötavast elektrijaamast. Elektrijaam kuulub energiaettevõttele RWE, mis on samuti projekti kaasatud. Süsihappegaas eraldatakse suitsugaasist, seejärel see veeldatakse ja villitakse balloonidesse.

Katsetehas Leverkusenis

2011. aasta algusest alates on Bayer muundanud RWE-st pärinevat süsihappegaasi Leverkuseni lähedal asuvas katsetehases polüuretaani komponendiks polüooliks, mida tavaliselt toodetakse üksnes naftast.

Uudne toorainebaas nihutab tootmisprotsessi alternatiivsete allikate suunas. 

Bayer ja co2

Segades uut tüüpi CO2-põhise polüeeter-polükarbonaat-polüooli teiste ainetega (isotsüanaat), toodab Bayer polüuretaanvahu näidiseid intensiivse katsetamise otstarbel. Esialgsed tulemused on positiivsed. CO2 sisaldava materjali omadused on samasugused nagu traditsioonilisel viisil valmistatud materjalidel.

Kui kõik laabub ootuspäraselt kavatseb Bayer 2015. aastal alustada süsihappegaasil põhinevat polüoolide tootmist. Esimesed turule lastavad tooted on CO2-põhisest polüuretaanist valmistatud madratsid.

Uurimisprojekti läbimurre

2010. aasta mais alustatud uurimisprojekti „Unistuste tootmine” finantseerib osaliselt Saksamaa Föderaalne Haridus- ja Teadusministeerium. Peale RWE on 3-aastasesse projekti kaasatud RWTH Aacheni Ülikool ja CAT Katalüüsikeskus (CAT Catalytic Center). Viimane on ülikooli ja Bayeri ühisjuhtimisel töötav uurimisasutus. RWTH Aachen juhib uudse protsessi ökoloogilise bilansi süvauuringuid.

Katalüsaator, mis tõhustab tavaliselt aeglaselt reageeriva CO2 reaktsiooni, töötati välja eelmise projekti „Unistuste reaktsioonid” osana.

Bayer MaterialScience toodab kõrgtehnoloogilisi polümeermaterjale, mida kasutavad auto- ja ehitustööstus, elektri- ja elektroonikasektor ning spordi- ja hobitarvete tootjad. Bayer MaterialScience on Bayeri kontserni kuuluv ettevõte.