Täna ÜRO-le esitatud energia ja kliimamuutuste osakonna (DECC) raportist ilmneb, et Suurbritannia täidab Kyoto protokollis sätestatud kasvuhoonegaaside vähendamise kohustusi juba kahekordselt.

Ülemaailmselt tähistataval ÜRO keskkonnapäeval avaldatavast raportist selgub, et Suurbritannias ennustatakse 2010. aastaks eralduvate kasvuhoonegaaside hulga langemist 23% alla 1990. aasta taseme, mis on kõvasti rohkem, kui Kyoto leppes sätestatud 12,5%.

Raport rõhutab rahvusvaheliste lepete tähtsust õhku paisatava süsihappegaasi vähendamisel ning avaldatakse samaaegselt ettevalmistustega aasta lõpus Kopenhaagenis toimuvaks kohtumiseks, kus loodetakse jõuda oluliste kokkulepeteni kliimamuutuste ohjeldamiseks. Raporti avaldamine langeb ajaliselt kokku ka sel nädalal toimuva ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste kohtumisega Bonnis, kus alustatakse läbirääkimisi praeguse Kyoto leppe asendamiseks.

Kliimamuutuste minister Joan Ruddock analüüsis raportit täna Cheltenhami teadusfestivalil, kus ta väitles jätkusuutliku arengu komisjoni juhi Jonathon Porrittiga teemal "Kliimamuutused – kelle vastutus?"

Joan Ruddock kommenteeris kliimamuutuste teemat järgmiselt: "Meie viimane raport ÜRO-le näitab, mida on võimalik saavutada heitgaaside vähendamisel valitsuse, ühiskonna ja äriettevõtete koostöös.  Süsinikuühiskond ei ole ainus võimalus. Sellele on ka alternatiiv. Meie loome ise selle alternatiivi.

Üksiktarbijad põhjustavad rohkem kui 40% heitgaasidest. Seetõttu soovitame inimestel võtta keskkonnapäeva kui võimalust hinnata enese mõju keskkonnale ning teha samme oma isikliku süsinikujalajälje vähendamiseks."

Kopenhaagenis toimuvate läbirääkimiste kohta avatakse peatselt uus veebileht, kus selgitatakse, mida uuelt rahvusvaheliselt leppelt oodatakse. Samal lehel avaldatakse viited teistele lehekülgedele, kus kodanikud võivad allkirjastada erinevaid lubadusi, motiveerides maailma valitsusi leppele jõudmise nimel koos töötama.

Lehekülje reklaamimiseks teeb energia ja kliimamuutuste osakond koostööd Wighti saare festivaliga, mis ürituse jätkusuutlikumaks muutmiseks võttis kasutusele mitmeid meetmeid, sealhulgas ökoloogilise sõnumiga lisasid. Osana uuest "Eco Action" programmist antakse 12.–14. juunil toimuva ürituse kestel pealavalt eetrisse ka energia- ja kliimamuutuste ministri Ed Milibandi reklaamkõne, milles julgustatakse inimesi uut veebilehte külastama ning rahvusvahelise leppe saavutamiseks kampaanias osalema.

ÜRO-le esitatud raport kirjeldab olemasolevaid poliitikaid ja programme, mis aitavad Suurbritannial heitgaaside vähendamise eesmärke kahekordselt täita, samuti planeeritud meetmeid, mis peaksid aitama heitgaaside vähendamist jätkata ka pikemas perspektiivis. Nende hulgas on näiteks põhjapanev kliimamuutuste akt, mis ennustab Suurbritanniale kasvuhoonegaaside 80-protsendilist vähenemist aastaks 2050; kõikehõlmav kodutarbija tõhusa energiakasutuse programm; ambitsioonikad plaanid taastuvate, tuuma- ning madala süsinikusisaldusega fossiilkütuste laiemaks kasutuselevõtuks ning võitlemine heitgaaside normide eest maanteesõidukite, lennukite ning tööstusettevõtete puhul Euroopas.

SB saatkonna logo

_________________________________________________________

Suurbritannia viies riiklik aruanne ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni täitmise kohta kannab ette Suurbritannia edusammudest kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärkide saavutamisel kehtiva globaalse kliimamuutuste protokolli kohaselt. Terviklikku ülevaadet aruandest on võimalik lugeda aadressil www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/change_energy/the issue/strategy/strategy.aspx

Allikas: Suurbritannia Saatkond