Märtsis toimub Riigikogus kodanikuühiskonna arengu arutelu riiklikult tähtsa küsimusena, kirjutab Urmo Kübar EMSLi veebilehel.

Sellele eelneb 9. märtsil traditsiooniline Riigikogu kolme komisjoni (põhiseadus, kultuur ja sotsiaal) ühisistung, kus teevad omapoolsed ettekanded ka kodanikuühenduste esindajad ning kus Riigikogu liikmed siis suure saali aruteluks infot koguvad ja valmistuvad.
 
Eelmisel nädalal, kui 9. märtsi kuupäev paika sai, arutasime väiksemas ringis kodanikuühenduste, Siseministeeriumi ja Riigikogu inimestega läbi, mis meie meelest võiksid olla olulisemad teemad sel arutelul: kaasamine, ühenduste suutlikkus ja tugistruktuurid, rahastamine ja teenuste üleandmine, kodanikuharidus, vabatahtlik tegevus ja sotsiaalne ettevõtlus. Lisaks ka üks üldisem teema EKAKi rakendumise ja tulevikuga seotud mõtetest. Igal teemal tuleb umbes kümneminutiline ettekanne kõige olulisemast, mis lähiajal teha tuleks, lisaks valmistame ette kirjaliku ülevaate sellest, mis nende teemade raames 2008-09 olulisemat toimus.
 
Selles palume ka kõigi teie abi, kes sõna sekka öelda tahavad.
 
Oleme loonud keskkonna internetis, kus igaüks saab oma mõtteid väljendada ja lugeda, mida teised on arvanud. Aadress on http://editthis.info/emsl/ - kui vajutate seal teid huvitavale teemale, saate lisada oma arvamusi kas siis selle kohta, mida olulist on 2008-09 selle teema juures toimunud, mis oleks olulisemad tegemist vajavad asjad, või siis ka lihtsalt kommenteerida. Selleks tuleb lihtsalt vajutada vastava alapealkirja juures nuppu „edit“.
 
Kellele see keeruline tundub, võib oma arvamusi saata ka lihtsalt e-posti teel info@ngo.ee. Enne 9. märtsi teeme siin listis ka vahekokkuvõtteid, kaugele arutelu jõudnud on.