Kui palju sa oled mõelnud usalduse peale – keda usaldad ja keda mitte? Usun, et sullegi, armas lugeja, on oluline, et sind ümbritseksid lähedased ja head sõbrad, nii kodus, tööl kui ka koolis, kellele saad raskel hetkel toetuda ja oma probleemidest rääkida, sest jagatud mure on ju poole väiksem. Samuti on tähtis, et sinu ümber oleksid inimesed, kellele saad 100% kindel olla ja kes sind kunagi alt ei vea. Tavaliselt tajume oma sisetunde järgi, keda saab usaldada, keda mitte. Head ja usalduslikud inimsuhted on olulised nii sõprade ja pereliikmete kui ka töökaaslaste ja juhkonna vahel.

Usaldus ei teki iseenesest, see on vaja luua. Usalduse loomise oskus on oluline liidrioskus ning seda on võimalik õppida. Ka vanemate ja laste vahel on usalduse loomine ning hoidmine õpitav. Usalduse loomine on pikk protsess, kuid selle kaotamine võib võtta vaid hetke. Kui paluda andeks ja teine pool on nõus andestama, siis on võimalik ka usaldust taastada.

Millised probleemid võivad tekkida töökollektiivis, kus suhted alluvate endi ning juhi vahel on ebausaldusväärsed?

Töökohas, kus alluvate ning juhtkonna vahelised suhted ei ole usaldusväärsed, on töötajad vähe pühendunud. Tööd tehakse ainult nii palju, kui on hädapärast vaja, surfatakse veebis ning tegeletakse tööl isiklike asjadega. Valitseb madal töömoraal ning koostööd tehakse väga vähe. Palju on intriige, kaebusi ja tagarääkimist. Head töötajad kipuvad sellisest kollektiivist lahkuma ning kliendid on rahulolematud.

Kui tööl on usalduslik õhkkond, siis on palju innovaatilisi lähenemisi, tehakse koostööd, partnerlus on tugevam, lojaalsus on suurem, tööülesanded saavad õigel ajal valmis ning töötajad annavad juhile õigeaegselt teada, kui tööasjades tekib viivitus. Usalduslikus õhkkonnas on mõnus töötada ja töötajatepoolseid algatusi tuleb palju. Meeldivas õhkkonnas saab töö kiiresti ja kvaliteetselt tehtud. See tähendab, et kliendid on rahulolevad ning nad soovitavad teie tooteid või teenuseid ka teistele. Selle tulemusel müügitulu suureneb ja töötajad võivad loota palgatõusule.

Missugune on usalduslik töökollektiiv? Kuidas seda kujundada ning hoida?

Usalduslikus töökollektiivis on hea kommunikatsioon ja info levib kiiresti igas vajalikus suunas. Eriti vajalik on, et algatused leviksid niiöelda alt üles, sest sel juhul on infokadu kõige väiksem. Kindlasti tuleks igas kollektiivis lahti saada tagarääkimise harjumusest. Kui siiski soovite kellestki rääkida, siis on mõistlik öelda täpselt seda, mida ütleksite ka selle inimese juuresolekul, kellest on jutt.

Juht peab alati ise head eeskuju näitama ning kõigist töötajatest head uskuma. Usaldus algab sinust endast. Proovi kõike vaadata positiivsest küljest ja mõtle, et inimesed on toredad ja ausad. Loomulikult tuleb tähtsaid asju üle kontrollida, sest mõnikord võivad töötajatel ka kogemata apsakad sisse tulla. Samuti ürita töötada oma head nime hoides, sest firma maine on väga oluline. Näiteks soovivad oma ala spetsialistid hea kuulsusega firmas töötada. Kohta, kus teenindajad naeratavad ja on viisakad, on alati rõõm minna ning sellises kollektiivis on ka meeldiv töötada. Kui firma sisekliima on hea, siis on töötajatel vähem stressi ning tööd tehes aeg justkui lendaks.

Nii nagu firma nimi võib brändiks muutuda, nii saab ka töötaja oma nime brändiks kujundada. Brändiks võib nimetada seda, kui klient tajub, et selle nime taga on kvaliteet ning antud teenuse või tootega saab alati 100% rahul olla. Töötajana proovige kliendile pakkuda alati rohkem, kui ta oodata oskab. Sellega loote kliendi usalduse oma toodete ja teenuste vastu, mis tähendab, et ta külastab teid kindlasti uuesti. Tänuks usalduse eest oleks külastajale sümboolne kaasa anda väike meene või kingitus.

Tänapäeval muutub kõik väga kiiresti, seega käi alati ajaga kaasas või veel parem - üks samm ees. Ole oma ala pioneer, ole innovaatiline, käi koolitustel ja arenda enda oskusi. Usalda ka kolleegidele oma uusi teadmisi ning juhina delegeeri kõike, mida ilmtingimata ise tegema ei pea. Räägi alati selgelt ja ühemõtteliselt, sest nii tekib vähem arusaamatusi. Juhina ole ise aus, siis võid loota, et ka töötajad vastavad samaga.

On loomulik, et kõigile küsimustele ei oska sa kohe vastust anda, kuid teavita teist osapoolt, et vajad mõtlemiseks aega. Pea alati oma lubadustest kinni. Kui teed vea, siis ürita oma eksimust heastada. Kuigi minevikku ei ole võimalik olematuks muuta, siis vabandada saad ikkagi. Kui keegi on sulle mõne ülesande usaldanud, siis täida seda 100% pühendumusega ja sedasi, et pärast oled tehtud tööga ka ise rahul ja oma töö üle uhke. Arenda ennast pidevalt ja muutu päev päeva järel paremaks ja usalduslikumaks inimeseks. Tee vabatahtlikku tööd ning aita abivajajaid. Mõtle, millisel alal võiksid ennast täiendada. Kuidas saaksid oma perele ja ühiskonnale veel rohkem pakkuda?

Suhtle usalduslikult. Proovi olla oma vestluspartneriga emotsionaalselt samal lainel. Ole aktiivne kuulaja, ära katkesta rääkijat, vaid kuula lõpuni. Peegelda oma sõnadega kuuldut tagasi veendumaks, et said teisest inimesest õigesti aru. Kui midagi jäi kaaslase jutust arusaamatuks, siis on viisakas seda ka öelda.

Enda vastu usalduse kasvatamiseks sea endale reaalsed eesmärgid. Selleks, et näha nö suurt pilti, alusta endale küsimuste esitamisest. Mõtle, mille nimel sa töötad ja elad, mis ajendaks sind veel suuremaid väljakutseid võtma, kuhu tahad elus välja jõuda, mis on sinu elu suurim saavutus ja väljakutse, kas usalduse loomine ja hoidmine kuulub ka sinu oskuste hulka.

Kujuta ette, et oled 80-aastane juubilar ning sünnipäevalauas peetakse sinu auks kõne. Milline see võiks välja näha? Millised eesmärgid sa sooviksid oma elu jooksul täide viia? Nüüd mõtle, kas liigud õiges suunas ja sinu 80. juubel ka reaalselt selliseks kujuneb, nagu praegu unistad. Üks oluline soovitus- ära anna lubadusi hakata paremaks inimeseks või vähem suitsetama ainult vana-aasta õhtul. Selle asemel sea endale aastaringselt väiksemaid ja suuremaid eesmärke, mille poole püüelda.

Ole läbipaistev – selgita oma lähedastele, miks sa midagi just nii teed ja otsustad. Nii saavad nad sind paremini mõista. Võta aega oma lähedaste jaoks, tehke koos midagi toredat ning arutage huvitavatel teemadel. Usalduslikud vestlused teevad inimesed omavahel lähedasemaks ning muudavad pere, töökaaslased ja sõbrad emotsionaalselt tugevamateks ja ühtehoidvamateks. Usalduslikus seltskonnas hing puhkab.

Sageli mõtleme, et parim aeg oli 20 aastat tagasi, aga proovime elada hetkes. Naudime seda, mis on praegu. Kui tahad õnnelik olla, siis püüdle selle poole. Jää alati iseendaks ning loo usaldusväärsed suhted nii oma lähedaste ja töökaaslatega kui ka klientidega. Nendes tegevustes peitubki õnn.

Nõuanded, kuidas olla usaldusväärne inimene:


  • Ole alati lahke ja viisakas, püüa mõista oma lähedasi, kliente ning perekonda.

  • Anna tagasisidet mina-vormis. Alusta näiteks sedasi: „Mulle tundub, et...“

  • Austa kõiki enda ümber, sest kunagi ei või teada, millal ise abi võid vajada.

  • Austa teiste aega – ära hiline ega aja tühja loba. Ole konkreetne ja täpne.

  • Pea oma lubadustest kinni ning viivitustest anna alati märku.

  • Uuri, mida teised sinult ootavad ning proovi ootustele vastata.

  • Kui oled eksinud, siis palu siiralt vabandust.

.