Kolmapäeval, 23. septembril otsustas Euroopa Esimese Astme Kohus Eesti kasuks tühistada Euroopa Komisjoni poolt tehtud otsuse, millega Komisjon vähendas Eestile ajavahemikuks 2008-2012 määratud CO2 saastekvoote 47,8% võrra.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eesti Euroopa Esimese Astme Kohtu otsusega rahul. "Eesti osaleb aktiivselt oma huvide kaitsmisel Euroopa Liidus ning tegemist on tavapärase protsessiga ühenduse otsustusmudelis," lisas ta.

Eesti esitas hagi Euroopa Komisjoni vastu, kuna leidis, et komisjon tegi otsuse vastuvõtmisel olulisi vigu ja ületas oma pädevust. Kohus nõustus Eesti seisukohtadega märkides, et Komisjonil puudus õigus asendada jaotuskava hindamisel Eesti andmed enda andmetega, mis mh ei võtnud piisavalt arvesse Eesti energiapoliitikat ja ei põhinenud õigel SKT kasvuprognoosil. Lisaks kinnitas kohus hea halduse põhimõtte rikkumist.

Välisminister Urmas Paeti sõnul lasub ELi liikmesriikidel keskkonnapoliitiline kohustus vähendada järk-järgult kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning toonitas vajadust jõuda kõiki riike hõlmava ja ambitsioonika kliimakokkuleppe saavutamist Kopenhaagenis. "Oleme juba täitnud Kyoto protokolliga võetud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni 1990. aastaga võrreldes 8 %," märkis Paet.

Vastavalt Eesti riiklikule kasvuhoonegaaside inventuurile oli 1990. aastal Eesti kasvuhoonegaaside emissioon 42 miljonit tonni ning 2007. aastal 22 miljonit tonni. Sellest nähtub, et Eesti on üks nendest liikmesriikidest, kes on kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990. aastaga võrreldes vähendanud kõige rohkem, täpsemalt 47,5 %.

Komisjon võib Euroopa Esimese Astme Kohtu otsuse peale esitada Euroopa Kohtusse apellatsiooni kahe kuu jooksul.

Eesti esindamist Euroopa Esimese Astme Kohtus korraldab välisministeerium ja riiki esindas selle Euroopa Liidu kohtu büroo direktor Lembit Uibo.

Euroopa Liidu liikmesriikidel oli kohustus koostada ja esitada komisjonile heakskiitmiseks heitkoguste jaotuskava perioodiks 2008-2012, milles määratakse kasvuhoonegaaside heitkoguste kauplemissüsteemis osalevatele ettevõtetele eraldatavate heitkogused.

Euroopa Kohtu Esimese Astme Kohtu otsus:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-09/cp090076et.pdf