Väikelaste emasid koondav MTÜ Tegudeks korraldab tasuta tugirühmaemadele ja tulevastele emadele teisipäevahommikuti Tallinnas.

Koguneme erinevates kohtades, vajadusel aitame üksteist transpordiga. Enamasti räägime rühmas sellest, mis hetkel oluline. Mõnikord käsitleme ka kindlaid teemasid ja kuulame külalisesinejaid. Info teemade ja kohtade ning täiendavate kontaktide kohta on kättesaadav meie blogis http://tegudeks.blogspot.com.

* Rühmas osalemine on tasuta, teretulnud on vabatahtlikud annetused ning midagi head teelauale.
* Rühma on lisaks emadele oodatud ka lapsed ja isad.
* Rühmas jagame emaks saamise ja olemisega seotud praktilisi igapäevamuresid ja -rõõme, kogemusi ja lahendusi erinevatel teemadel lapseootusest ja lastekasvatusest kodumajapidamise ning töö- ja pereelu ühendamiseni.
* Õpime enda praktilisi vajadusi märkama, lihtsat abi küsima ja jagama ning ennast ema rollis hästi tundma.
* Oled oodatud nii oma küsimustele vastuseid otsima kui ka oma kogemusi ja oskusi teistega jagama.
* Tegutseme avatud rühma põhimõttel, see tähendab, et kohale võib tulla kas iga kord või ka kord aastas ja meiega liitub pidevalt uusi inimesi.
* Loodame rühmast "välja kasvatada" emade vastastikuse vabatahtliku praktilise abistamise tugivõrgustiku, kus osalejad ei jagune aitajateks ja aidatavateks, vaid aidatakse seda, kes parasjagu abi vajab.


Kontakt:
emaderyhmad@gmail.com, tegudeks@gmail.com
rühmavedajate telefonid 5034712 Katrin, 5183135 Anu, 53942275 Janne
Internetis: http://tegudeks.blogspot.com

Rühma esimese tegevusaasta tegemistest on ülevaade meie esimesetegevuskoha Arengu Keskuse Avitus blogis:
http://arengukeskusavitus.blogspot.com/2007/11/tulemas-ja-toimunud-emade-ja-tulevaste.html

Toimetas Katrin Lipp, www.bioneer.ee