Euroopa Komisjon esitas 11. juulil ettepanekud, mis peaksid aastaks 2020 vähendama  uute sõiduautode ja  kaubikute süsinikdioksiidi heidet.

Ettepanekute kohaselt vähendatakse 2020. aastaks uute sõiduautode CO2-heite keskmist kogust 95 grammini kilomeetri kohta. 2011. aastal oli CO2-heite keskmine kogus oli 135,7 grammi ning 2015. aasta kohustuslikuks sihttasemeks on kehtestatud 130 grammi, teatas Euroopa Komisjon.

Kaubikute CO2-heite keskmist kogust vähendatakse 2020. aastaks 147 grammini kilomeetri kohta. Viimased andmed on pärit 2010. aastast, mil heite keskmine kogus oli 181,4 grammi, ning 2017. aasta kohustuslikuks tasemeks on kehtestatud 175 grammi.

Euroopa kliimameetmete voliniku Connie Hedegaardi hinnangul kaitsevad need meetmed nii kliimat kui säästavad tarbijate raha.

"Samal ajal tõhustame Euroopa autotööstuse konkurentsivõimet ja uuendustegevust. Tänu sellele loome omakorda palju uusi töökohti. Olukorrast võidavad ilmselgelt kõik. Tegemist on veel ühe olulise sammuga konkurentsivõimelise ja vähese CO2-heitega majanduse suunas,“ ütles ta.

Komisjoni analüüsist ilmneb, et 2020. aasta eesmärgid on saavutatavad, majanduslikult põhjendatud ja kulutasuvad: tehnoloogia on hõlpsasti kättesaadav ning selle maksumus palju väiksem kui esialgu arvati. Tehnoloogia kasutuselevõtt peaks suurendama tööhõivet ja SKPd ning sellest saavad kasu nii tarbijad kui ka tööstus.

2015. aasta sihttaseme juures säästaks iga uue auto omanik kütusekuludelt keskmiselt 340 eurot esimese aasta vältel ja auto 13-aastase kasutusaja vältel kokku eeldatavalt 2904–3836 eurot. Kaubikute keskmiseks kütusekulude kokkuhoiuks prognoositakse umbes 400 eurot esimese aasta vältel ja 3363–4564 eurot 13-aastase eluea vältel.

Kokku säästaksid tarbijad prognoosi kohaselt kütusekuludelt ligikaudu 30 miljardit eurot aastas. Prognoosi kohaselt võivad sihttasemed suurendada ELi SKPd 12 miljardi euro võrra aastas ja tööhõivekulusid umbes 9 miljardi euro võrra aastas. Ettepanekute abil säästetaks aastaks 2030 kokku 160 miljonit tonni naftat (mille väärtus on tänaste hindade alusel umbes 70 miljardit eurot) ja umbes 420 miljonit tonni CO2.